Confer猫ncia ESDAP - Jorge Penad茅s

Jorge Penadés conrea una visió dissident vers la noció contemporània del disseny; audita idees heterodoxes generant resultats poc convencionals amb la Intenció d'oferir alternatives per a contextos socials, culturals, econòmics, polítics més de responsables.

Aquesta conferència està en el marc d’activitats de DEMO de l'ADIFAD, deu dies per descobrir i experimentar els nous processos, productes i visions del disseny: