"JOYA Barcelona Art Jewellery Fair"

Image

L'alumna CAROLINA ESPOSITO, del cicle de Joieria Artística, ha participat en representació de l'Escola Llotja a la fira internacional JOYA BARCELONA, de joieria contemporània, a Arts Santa Mònica.

“JOYA Barcelona Art Jewellery Fair” és un esdeveniment imprescindible en l’àmbit de la joieria artística. Promou la joieria contemporània internacional, aglutinant artistes, galeries, escoles, col·lectius, així com conferències i actes paral·lels per tota la ciutat de Barcelona.

En representació de l’Escola Llotja, l’alumna de joieria Carolina Esposito ha exposat el seu projecte final de cicle “Processhapes”, desenvolupat a partir de la geología de quatre indrets d’Irlanda, fruit d’un viatge.  Mitjançant l’anàlisi i estudi del procés de formació de diversos paisatges, la Carolina ha realitzat un treball notablement experimental , en el qual, les maquetes, proves i esbossos són tan interessants com les peces finals.