Ce cycle vise à former des professionnels qualifiés capables d’apprendre les techniques et les technologies de pointe et ainsi de répondre à la demande actuelle des arts graphiques des influences artistiques de l'esthétique avant-gardiste.

On étudie toutes les techniques traditionnelles de la reliure, ainsi que des techniques alternatives en matériaux et  concepts, en mettant l'accent sur l'innovation technique et le processus créatif.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb gravat i tècniques d'estampació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui enquadernació o sigui gravat.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Enquadernació Artística (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul  1r Curs  2n Curs  Total hores
 Història del llibre  90 h    90 hores
 Expressió gràfica: enquadernació  120 h  90 h  210 hores
 Materials i tècniques: enquadernació  75 h  135 h  210 hores
 Projectes d'enquadernació  60 h  150 h  210 hores
 Taller de reproduccions i impressions industrials  105 h    105 hores
 Taller d'enquadernació  525 h  210 h  735 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5352

Activité de reliure artistique , réalisé comme artiste indépendant ou associé à des entreprises:

 • Reliure artistique de création

 • Bibliophile

 • Conservation et restauration du patrimoine artistique

 • Édition et promotion graphique

 • Formation et conseils relatifs à la reliure

 • Arts Plastiques

Avec le titre de cycle de niveau supérieur on peut avoir accès aux études universitaires:
- Architecture technique
- Diplôme d’instituteur
- Etudes supérieures en arts plastiques et design avec une qualification équivalente au diplôme (Mode, Produit,  intérieurs, graphique)
- Licence en Beaux Arts
- Licence en histoire
- Licence en Histoire de l'Art
- Ingénierie technique en Design Industriel
- Conservation et restauration des biens culturels (spécialités: Document graphique, Sculpture, Archéologie, Peinture)

Ce cycle vise à former des professionnels de la gravure et de l’estampe, à la fois artistique et technique.

En deux ans, on prépare les étudiants à travailler dans un environnement de création et de diffusion artistiques qui requiert une compétence spéciale, non seulement dans l'utilisation des procédures établies, mais aussi dans la recherche de techniques et de matériaux.

L'activité de cette profession conduit à l’obtention d’images multiples et limitées à partir des techniques de gravure sur bois, de chalcographie, de lithographie et sérigraphie, réunissant les méthodes traditionnelles avec les dernières avancées technologiques de la gravure digitale.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Enquadernació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui gravat o sigui enquadernació.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul   1 r Curs   2n Curs   Total hores 
 Història del gravat  90 h    90 hores
 Tècniques d'expressió: gravat  120 h  90 h  210 hores
 Tècniques gràfiques industrials  105 h    105 hores
 Fotografia    105 h  105 hores
 Materials i tècniques  75 h  75 h  150 hores
 Arquitectura i disseny del llibre    60 h  60 hores
 Projectes de gravat  60 h  45 h  105 hores
 Taller de litografia  225 h    225 hores
 Taller de serigrafia    195 h  195 hores
 Taller de gravat  300 h  165 h  465 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5351

Activités de gravure et d’impression menées en tant qu'artiste indépendant:

 • Création des matrices et impression pour les autres artistes associés à la gravure, l'impression ou l'édition graphique.

 • Illustration.

 • Promotion d'œuvres graphiques et bibliographiques.

 • Conseils liés à la gravure et l'impression.

 • Liens avec des galeries d'art.

Avec le titre de cycle de niveau supérieur on peut avoir accès aux études universitaires:
- Architecture technique
- Diplôme d’instituteur
- Etudes supérieures en arts plastiques et design avec une qualification équivalente au diplôme (Mode, Produit,  intérieurs, graphique)
- Licence en Beaux Arts
- Licence en histoire
- Licence en Histoire de l'Art
- Ingénierie technique en Design Industriel
- Conservation et restauration des biens culturels (spécialités: Document graphique, Sculpture, Archéologie, Peinture)