Llibres i Material. Primer de Batxillerat curs 2020-2021

Llibres i Material. Segon de Batxillerat. Curs 2020-2021

La modalitat d'arts s'adreça, en principi, a persones interessades en els fenòmens artístics, tot i que cada cop més, els ensenyaments artístics s'assenyalen com a fonamentals per a l'educació integral de les persones. Cal dir també que el plantejament explorador, pràctic i manual de les arts, permet a un 45% de la població estudiantil trobar les eines adequades per assolir amb èxit els aprenentatges, enfront del 15% que assimila amb facilitat la informació transmesa oralment de manera exclusiva, com en els aprenentatges tradicionals.

Cursar un batxillerat artístic en una escola d'art implica aprofundir, de la mà d'especialistes i en un entorn preparat a tal efecte, en els aspectes formadors de l'art. Entenent que la funció de l'art és en primer terme, adquirir coneixement.

A Llotja disposem d'unes instal·lacions que ens permeten treballar en equilibri en un entorn carismàtic, per articular uns ensenyaments amb voluntat d'aconseguir una consciència plena en l'alumnat. Els dos anys de batxillerat són un pont cap a altres ensenyaments, fet que no impedeix que sigui una oportunitat inestimable per a continuar formant persones, com a ciutadans crítics i responsables i potenciar habilitats que els permetrà ser més coneixedors del món que els envolta i, a la vegada, establir-hi millors relacions. Treballem les innates, explorem junts les seves potencialitats, desenvolupem la creativitat, l'expressivitat, les capacitats sensorials... i tot allò que és previsible en els ensenyaments artístics, però també la disciplina, el rigor i el mètode, la capacitat d'anàlisi, la motivació i la consciència social, que també hi són inherents.

Entenem el batxillerat com un espai on l'alumnat es disposa a l'aventura del coneixement i posem les eines de què som coneixedors al seu abast per aconseguir un major èxit acadèmic. En els ensenyaments artístics, igual que en l'àmbit científic, l'alumnat ha d'aprendre a observar i, paral·lelament al mètode científic, la metodologia del projecte, estructura el procés que ha de permetre donar resposta a una pregunta inicial. És per això que centrem les matèries específiques en aprofundir en aquesta metodologia, per tal que l'estudiant aprengui més enllà de realitzar una manufactura a partir d'un material i una tècnica, a desenvolupar un procés creatiu que el pugui conduir cap a una producció artística, però també cap al coneixement en altres matèries.

Ens esforcem per dotar de sentit els ensenyaments que impartim, i ho fem amb metodologies actives, acompanyant l'estudiant des d'una acció tutorial que implica tot el professorat. L'èxit més gran és un alumne que creix de manera integrada com a persona.

 

Horari i Seu_
EASD Llotja Sant Andreu
De 8,30 a 15h
Tutories i Activitats Complementàries puntuals en horari de tarda.
Codi: BATXLOE1000

 

Estructura_

Matèries comunes

Primer curs Segon curs
Llengua Catalana i Literatura - 2 Llengua Catalana i Literatura - 2
Llengua Castellana i Literatura - 2 Llengua Castellana i Literatura - 2
Llengua Estrangera - 3 Llengua Estrangera - 3
Educació Física - 2 Història de la Filosofia - 3
Filosofia - 2 Història - 3
Treball de Recerca*

 

Matèries de modalitat**

Fonaments de les Arts - 4 Fonaments de les Arts - 4
Dibuix artístic - 4 Cultura Audiovisual - 4
Cultura Audiovisual - 2  
Processos creatius I - 6 Processos creatius II - 8

 

* Treball de Recerca. És un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat. Es desenvolupa al llarg dels dos cursos, amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.
** Els alumnes que vulguin presentar-se a les PAU podran triar les matèries de modalitat següents: cultura audiovisual, dibuix artístic i disseny.

  

El Batxillerat Art铆stic a Llotja (Betev茅)

C.F. GRAU SUPERIOR

Arts aplicades al Llibre

C.F. GRAU SUPERIOR

Cer脿mica art铆stica

C.F. GRAU MITJ脌 - SUPERIOR

Arts appliqu茅s au mur

C.F. GRAU SUPERIOR

Design d'int茅rieur

C.F. GRADO SUPERIOR

Bijoux d'art et 茅maux artistiques

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Communication graphique et audiovisuelle

C.F. GRADO SUPERIOR

Textiles artistiques et arts appliqu茅s au v锚tement

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Sculpture

C.F. GRADO SUPERIOR

Design industriel

Monogràfics

Consisteixen en cursos d'una durada d'un màxim de 45h i que amplien l'oferta educativa que ofereix l'Escola.

Es troben adreçats a persones que no poden assistir als cursos reglats però que volen formar-se en les diferents disciplines artístiques. I també a tots aquells professionals de l'educació, de l'art i de diferents camps tècnics que vulguin complementar la seva formació amb cursos especialitzats.

Aquest curs 2020-2021, degut a la situació COVID, no es faran monogràfics.

 

Llotja oberta

Es tracta d’una oferta formativa que consisteix en diversos talleres i/o workshops, d’una durada breu, que es realitzen en diferents moments al llarg del curs. Van adreçats a aquelles persones que vulguin complementar la seva formació amb cursos especialitzats.

Aquest curs 2020-2021, degut a la situació COVID, no es faran cursos de Llotja oberta.

 

Matrícula de mòduls solts

Es tracta d'una oferta formativa que possibilita cursar mòduls oficials dels cicles formatius solts i sense disposar de la prova d’accés.

Va adreçada a aquelles persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements. I també a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

La qualificació obtinguda es conservarà durant dos any, per tal d'incorporar-se a l'expedient de l'alumnat una vegada obtinguts els requisits oficials d'accés.

L'oferta de mòduls pot variar cada curs i es fa pública una vegada finalitzat el període de matrícula, durant el mes de setembre.