Horari de finestreta :

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

de Dilluns a Divendres: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h

SANT ANDREU

Dilluns i Dijous: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h

-------

Horari telefònic:

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

de Dilluns a Divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

SANT ANDREU

de Dilluns a Divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

-------

Horari d'atenció del Secretari a l’alumnat, el professorat i les famílies:

amb cita prèvia via email: ea-llotja@xtec.cat

Seu - SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 4181720 / Fax: 93 4188608

Seu - SANT ANDREU
Carrer Pare Manyanet 38
08027 Barcelona
Tel: 93 4086789 / Fax 93 3409032

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

-Accés directe amb titulació

Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny.

-Accés amb prova específica

Per a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

-Accés sense titulació

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

 

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior:

-Accés directe amb titulació

Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
Els titulats com a técnics o tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny (CFGM o CFGS d’arts plàstiques I disseny).
Els titulats com a tècnics superiors en formació profesional d’una familia equivalent.
Llicenciatura en Belles Arts o Arquitectura superior.

-Accés amb prova específica

Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
Tècnics superiors en formació profesional en una familia no equivalent.

-Accés sense titulació, amb prova d’accés comuna

Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

Proves d’accés. Inscripcions i calendari:

Proves d’accés als Cicles de grau mitjà (convocatòria ordinària)

Data d’inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 5 de maig (part comuna) / 6 de maig (part específica)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació

A continuació trobaràs l’enllaç per a fer la inscripció:

Enllaç a les Proves de Grau Mitjà

 

Proves d’accés als Cicles de grau superior (convocatòria ordinària)

Inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 12 de maig (part comuna) / 13 de maig (part específica)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació

A continuació trobaràs l’enllaç per a fer la inscripció:

Enllaç a les Proves de Grau Superior

 

Proves d’accés. Mostres i material necessari
 
Properament trobareu informació actualitzada en aquest apartat

Calendari:

Batxillerat Artístic

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 8 al 14 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 9 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 8 i 9 de setembre


Cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 2 al 8 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 1 al 7 de setembre
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 9 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 8 i 9 de setembre.


Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
 • Matrícula per nou alumnat que procedeix de preinscripció: 1 a 7 de setembre
 • Matrícula per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions al setembre): del 22 de juny al 3 de juliol
 • Matrícula per alumnat del centre (amb recuperacions al setembre): 14 de setembre
 • o que no va fer la matrícula quan tocava: 10 i 14 de setembre.

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre no podrà matricular-se fins passades avaluacions. El dia es concretarà més endavant.

* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia


Instruccions:

El procés és tot telemàtic a través dels enllaços facilitats. La documentació s'ha de
presentar telemàticament.

Important: a causa de la situació demanem que prioritzeu el procés telemàtic per evitar col·lapses innecessaris. 

Excepcionalment: per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s'elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquests casos el centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la documentació. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds. Email per enviar la documentació al centre: ea-llotja@xtec.cat

Excepcionalment, si no és possible (i repeteixo, si és totalment impossible) fer-ho telemàticament s'ha habilitat un sistema de cita prèvia per venir presencialment al centre. Els dies són:

 • Batxillerat Artístic: 3 de juny (preinscripció)
 • Cicles Mitjans: 8 de juny (preinscripció)
 • Cicles Superiors: 17 de juny (preinscripció)

La cita prèvia del dia 17 de juny és demana a través d’aquest enllaç :
Atenció: instruccions a seguir


Informació i preinscripció:

BATXILLERAT ARTÍSTIC:

Enllaç a la informació de preinscripció de BAXILLERAT ARTÍSTIC

Enllaç al formulari de preinscripció BATXILLERAT ARTÍSTIC

Barem provisional  /  Barem resoltes les reclamacions  /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

Alumnes preinscrits al centre / Llista d'espera / Oferta definitiva

CICLES MITJANS:

Enllaç a la informació de preinscripció de CICLES MITJANS

Enllaç al formulari de preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ d'arts plàstiques i disseny

Barem provisional   /  Barem resoltes les reclamacions  /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes preinscrits al centre  /  Llista d'espera   /   Oferta definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

CICLES SUPERIORS:

Enllaç a la informació de preinscripció de CICLES SUPERIORS

Enllaç al formulari de preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR d'arts plàstiques i disseny

Barem provisional   /  Barem resoltes les reclamacions   /  Barem primera petició ordenada definitiva

Alumnes preinscrits al centre  /  Llista d'espera   /  Oferta definitiva

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (poden efectuar la matrícula)

Alumnat del centre:

Els casos especials d’alumnat del centre que ha de fer preinscripció han estat comunicats a coordinacions i professorat. Qualsevol dubte, l’alumnat s’ha de dirigir a ells.


Normativa:

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

VACANTS EN CICLES SUPERIORS


Interessats: enviar els requisits acadèmics escanejats a ea-llotja@xtec.cat  Indicant el nom del cicle superior

Els requisits són:

Tenir una titulació que permet l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GS" de la pàgina enllaçada)
Tenir el títol de Batxillerat Artístic
Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d'accés al cicles i a més superar la prova específica d'accés.

Heu d'enviar escanejat el títol o resguard de pagament i en el cas de proves d'accés, el certificat.

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


VACANTS EN CICLES MITJANS


- Forja Artística

- Reproduccions Artístiques en Fusta

Interessats: enviar els requisits acadèmics, títol de la ESO o resguard de pagament del títol i prova d'accés específica / proves d'accés, escanejats a ea-llotja@xtec.cat

Una vegada comprovada la documentació les places seran assignades per ordre d'arribada. L'escola contactarà amb l'interessat via email per la formalització de matrícula.


Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (22 de juny al 3 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (22 de juny al 3 de juliol)

3 - CICLES SUPERIORS (22 de juny al 3 de juliol)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre no podrà matricular-se fins passades avaluacions. El dia es concretarà més endavant.

 

Calendari per alumnat del centre (que no va fer la matrícula quan tocava)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 i 9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (8 i 9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (10 i 14 de setembre)

* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

 

Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció, llista d'espera i vacants)

- Per preinscripció

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

- Llista d'espera i vacants (fins mitjans d'octubre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i amb recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (9 de setembre)

2 - CICLES MITJANS (9 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (14 de setembre)

* Alumnat amb PF/PI/OF per presentar a finals de setembre (matrícula: del 2 al 6 d'octubre)

 

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

* Darrer dia per demanar devolució de matrícula: 2 d'octubre.

Normativa

Instruccions del 22 de juliol per als centres educatius sobre els canvis en la gestió dels preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, motivats per la situació de pandèmia, de forma excepcional per al curs 2020-2021

Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DE NOU ACCÉS - Llista d'espera per preinscripció, Vacants i aspirants de proves d'accés d'octubre (avisats per l'escola amb assignació de plaça)


INSTRUCCIONS

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i omplir els 2 enllaços: 1. Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en casos excepcionals es podrà fer ús de la página per fer-ho presencialment al centre. Només s'ha de triar un mode de pagament.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta).

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

* Qualsevol matrícula que no correspongui a places assignades per preinscripció, llista d'espera i vacants, avisats prèviament per l'escola amb plaça assignada serà automàticament anul·lada.

 

1 - Cicles MITJANS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

2 - Cicles SUPERIORS - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

 

3 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - Alumnat nou al centre - assignació de plaça en llista d'espera a la preinscripció - Avisat i vacants - Avisat per l'escola

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

Material i bibliografia - 1r de Batxillerat - curs 2020-21

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DEL CENTRE i amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no hagin fet la matrícula quan tocava

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS

- Abans de fer la matrícula, l'alumnat ha de saber obligatòriament les notes finals i sota la seva responsabilitat, que està en disponibilitat de poder fer-la al juny, segons instruccions. En el cas que es detecti que no és així, serà anul·lada per secretaria.

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i ordre dels 2 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online:  autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en els casos que el pagament no sigui igual al marcat per curs sencer en Cicles Superiors, s'haurà de consultar a secretaria - via email, i fer el pagament presencialment al centre, amb cita prèvia (apartat del formulari de matrícula: pagament presencial al centre) utilitzant el full de pagament presencial inclós al PDF de matrícula. També es possible fer transferència bancària  (indicat al formulari de matrícula) un cop s'ha informat de l'import exacte a pagar.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta). 

L'atenció de secretaria serà a l'horari habitual.

Atenció: instruccions a seguir

 

1 - Batxillerat artístic - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

2 - Cicles Mitjans - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

3 - Cicles Superiors - Alumnat de continuïtat amb recuperacions a setembre, presentacions de projecte/obra integrat/final o que no va fer-la quan tocava

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (fora de termini)

MATRÍCULA DE MÒDULS SOLTS PER A L'ALUMNAT SENSE REQUISITS 2020-21


Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l'oferta de mòduls solts per a l'alumnat sense requisits. L'alumne podrà demanar mitjançant la sol.licitud adjunta, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs.

Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos.

Els cicles que poden demanar-se són aquells amb vacants:
- Cicles mitjans: Forja Artística / Reproduccions artístiques en Fusta
- Cicles superiors: Gravat / Enquadernació / Joieria / Esmalts / Estampació / Tècniques Escultòriques / Arts aplicades al Mur / Modelisme Industrial / Aparadorisme / Ceràmica

Instruccions:

La sol.licitud adjunta serà degudament omplerta digitalment i lliurada impresa a secretaria del centre a l'horari corresponent.
Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l'alumne sobre la resolució de la seva sol.licitud.

Dates de presentació de sol.licitud: fins el 3 de novembre.

Sol·licitud d’autorització per poder cursar parcialment cicles formatius d’arts plàstiques i disseny sense requisits acadèmics d’accés - A275

Fem un recull de les preguntes freqüents realitzades a les sessions informatives (19/05/20)

- Format pdf-

Informem de que moltes de les respostes que es donen, estan supeditades a les Instruccions que es vagin rebent per part del Departament davant la situació de la Pandèmia Covid-19.

BATXILLERAT

1. Hi ha possibilitats de matricular-se a Segon de Batxillerat Artístic? Hi haurà places? Quan es la preinscripció?

Els alumnes que cursen primer de Batxillerat a la Llotja, per cursar segon, han de realitzar matrícula (no preinscripció).
Els alumnes que vulguin accedir a 1r o demanar trasllat a la nostra escola per fer 2n curs HAN DE FER PREINSCRIPCIÓ.

Batxillerat Artístic
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny
Matrícula: 8 al 14 de juliol

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

2. Si es té el 1er de batxillerat científic i ara vull fer 2on de batxillerat artístic, puc passar directament a segon o hauria de repetir primer de batxillerat fent l'artístic?

S’ha d’assegurar que l'alumnat que canvia de modalitat en finalitzar el primer any cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d'aquesta nova modalitat en acabar l'etapa per la qual cosa haurà de cursar com a mínim algunes matèries de primer curs.

3. Hi ha alguna manera de saber a quins estudis es pot accedir amb el Batxillerat Artístic?

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/

4. Si en la preinscripció no tinc plaça, quan ho sabre? Tindre temps de preinscriure’m en un altre centre?

La preinscripció per Batxillerat és única i en ella s’han de detallar totes les opcions que hem triat, sempre és recomana posar més d’una opció.

És compatible fer una preinscripció a Batxillerat i una altra per altres ensenyaments com per exemple cicles formatius artístics de grau mitjà.

5. A la web hi ha dues adreces, en quina de les dues es fa el Batxillerat?

A la seu de Sant Andreu, C/Pare Manyanet, 38, es fa la docència

6. Voldria saber si podrem fer borsa de llibres. És a dir, els que passem a 2n de Batxillerat, vendre’ls als que entren a 1er?

Des de l'escola facilitarem a les famílies que tinguin aquest interès que puguin fer-ho però la manera de vehicular-ho estarà condicionada per la situació sanitària.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

7. Per fer el Cicle Formatiu de Grau Superior, on m’he d’inscriure? A Llotja o a ESDAP?

A Llotja:
Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
Matrícula: 1 a 7 de setembre
* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

8. Aquesta pregunta es formula tant des de CFGM con de CFGS: Hem de fer preinscripció i matrícula pel següent curs? És a dir al segon?

Els alumnes matriculats en la Llotja a 1er que passen a 2on han de fer la Matrícula directament, NO han de fer preinscripció.

9. Quins preus tenen els Cicles? Hi ha un preu per material fungible depenent de l’especialitat?

En aquesta plana trobareu tota la informació al respecte. En relació amb el material fungible depèn molt de l’especialitat que vulguis cursar, aquesta informació la rebràs un cop es formalitzi la matrícula.
Els cicles mitjans i batxillerat no paguen matrícula, però si en concepte de material i fungible, quantitat determinada a la matrícula. Els cicles superiors segueixen els preus públics fixats i especificats a l’enllaç facilitat.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

10. Puc fer un màster després d’haver cursat un CFGS?

No, els màsters es poden cursar després de una llicenciatura, grau o ensenyaments superiors de disseny o restauració.

11. Amb 16 anys i la ESO, es pot accedir al CFGM d’Assistent al Producte Gràfic Imprès?

Sí, després de realitzar i aprovar la Prova d’Accés específica per accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny.

12. Es possible cursar un CFGM en un any si acabes de superar un CFGS de la mateixa família?

S’ha d’estudiar cada cas en funció de les convalidacions però és poc probable.

13. El Centre té algun tipus d’ajuda o suport per alumnes amb dèficit auditiu?

Tenim suport per part del Consorci d’Educació i dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic que estudien els casos de forma individualitzada i doten a les Escoles de les necessitats i els recursos per a cada cas.

14. Com s’iniciarà el curs vinent, online o presencial?

Dependrà de les Instruccions que anem rebent del Departament d’Educació i de les Autoritats Sanitàries però semblar que com a mínim una part serà presencial.

15. He fet Batxillerat Artístic. Per fer un CFGS d’interiors he de fer prova d’accés?

El Batxillerat Artístic acabat dona accés directe a cicles mitjans i superiors d’arts plàstiques i disseny. Per tant, no s’han de fer proves d’accés.

16. El curs vinent, seran més limitades les places per a la matrícula?

En principi i pel moment no hi ha variacions en relació a les places.

17. Es possible fer la modalitat 3x2 amb Il·lustració venint d’Interactiva?

Encara que siguin cicles de la mateixa família hi ha moltes matèries específiques per la qual cosa no és possible fer-ho en 3 anys. Per altra banda, aquests estudis no són 3x2 com a tal, però la seva estructura LOE permet la convalidació d’algunes matèries.

18. Com es preveu la gestió dels alumnes Erasmus nouvinguts pel curs 2020-21?

Els alumnes Erasmus no podran viatjar a l’Escola de destí, mentres els protocols de desplaçament no es modifiquin. Això dependrà de les instruccions que rebrem del Govern. En cas que sigui necessari es podrà començar la mobilitat a distància.

19. Les preinscripcions podran ser presencials o només online?

Només seran telemàtiques. Només a causa de força major i de manera justificada es podran trametre presencialment. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia al web de l’escola: http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

20. La matrícula pel  3x2 es fa de manera “normal” o només ens hem de matricular d’assignatures?

L’opció de fer un 3x2 es a voluntat de l’alumnat. Un cop s’acaba un cicle es pot fer el 3r any d’especialització de la segona titulació. Respecte al projecte final pot ser cursat individualment o de manera conjunta. Per altra banda, per fer un 3x2 o 3x4 s’han de consultar els estudis que ho permeten a l’escola.

21. Els tallers es podran obrir sense problema? Quina garantia hi ha de poder fer aquest tipus de formació?

Els taller es podran obrir seguint les instruccions i els protocols d’aforament i desinfecció que s’estableixin per les autoritats. En qualsevol cas, el que la ràtio dels tallers sigui de 15 alumnes i els espais molt amplis, facilita el respecte de les distàncies de seguretat.

22. Hi hauran ajudes per pagar la matrícula. En la situació econòmica en la que estic no se si em puc permetre pagar-la...

Pots sol·licitar la Beca al Ministeri de Educació.
També et poso un enllaç on pots veure les ajudes que es poden sol·licitar:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

23. He rebut la confirmació de les convalidació que vaig demanar, com puc trametre aquesta informació si amb la situació de Confinament no puc traslladar-me?

Has de fer arribar via email la informació requerida per la Secretaria del Centre:
Email: ea-llotja@llotja.cat

24. Quan i com seran les recuperacions al setembre en el cas de primer de Grau Mitjà?

El procediment de l’avaluació extraordinària de setembre s’adequarà a les mesures que s'estableixin per les autoritats sanitàries. Està previst que es realitzin durant la primera setmana de setembre.

25. Voldria saber si les hores de taller que s’han perdut a causa del Covid-19 aquest any, es podran recuperar?

La nostra intenció és incorporar totes les competències i continguts que no s’han pogut acabar de desenvolupar aquest curs al proper, per l’alumnat que faci segon. Estudiarem la millor fórmula per fer-ho possible, mitjançant workshops, monogràfics, etc.

26. A la Fase 1, es podrà anar a Llotja a recollir el material que tenim allà?

En quan la normativa ens ho permeti, establirem un protocol per a que, en unes dates i hores concretes, pugueu venir a recollir el material. En principi, no està previst que l’alumnat pugui accedir a l’escola abans de la fase 2.

27. Hi ha horari a escollir per anar de matí o de tarda en els graus superiors?

Els horaris estan definits a les fitxes informatives de cadascun dels cicles, però no es pot triar, cada s’imparteix només en un torn: matí o tarda.
Et deixo enllaç perquè vegis el Torn i la Seu de cada Cicle:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2190/0/Oferta-educativa

28. Si has cursat un CFG Mitjà a Llotja, tens preferència per entrar al superior?

Amb un cicle mitjà s’ha de fer les proves per poder accedir a un cicle superior d’arts plàstiques i disseny. Un cop superades les proves, s’ha de fer preinscripció per assignació de plaça. Les llistes són baremades pel Departament d’Educació.

29. Quan surts del Batxillerat, que és més recomanable, fer un Grau Mitjà o accedir directament al Superior?

Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior sería l’itinerari més lògic, excepte si tens molt interès en aprofundir en una tècnica concreta.

30. Quan i com seran les recuperacions al Setembre?

El procediment de l’avaluació extraordinària de setembre s’adequarà a les mesures que s'estableixin per les autoritats sanitàries. Està previst que es realitzin durant la primera setmana de setembre.

31. En relació amb el Projecte Final. He demanat la baixa per la impossibilitat d’anar al Taller. Quan m’hauria de tornar a matricular del Projecte Final per curs 2020-2021?

Al Setembre

32. Per passar d’un CFG Mitjà a un CFG Superior s'ha de fer una prova d'accés?

Sí, s’ha de fer una prova comuna i una d’específica. Aquestes proves estan explicades molt bé a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Hi ha tota la informació que necessiteu amb exemples de les proves.

Informació del procés a la web Llotja: http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

33. Si faig un CFG Mitjà d’una família que no és artística, després puc accedir a un CFG Superior?

Sí, després d’haver superat la Prova d’Accés, tant la part comuna com específica per l’accés a cicles superiors d’arts plàstiques i disseny.

34. La preinscripció s'ha de fer en el Centre de primera opció?

El procés és telemàtic.
El detall del procés a la web Llotja - apartat preinscripció:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

35. Amb el batxillerat artístic, per accedir als Cicles Formatius, teniu en compte les matèries específiques o la mitjana de tot el batxillerat?

El barem ho determina el Departament d’Educació: Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés.

36. És possible matricular-se només a la meitat d’assignatures i partir el curs a la meitat?

És possible, però la matricula íntegra del curs serà prioritària a la matrícula parcial.
Una vegada acabada la matrícula oficial i només en el cas de vacants, es podrà demanar al Director del centre, mitjançant sol·licitud prèvia motivada i justificada documentalment. Depenen de la resolució es podrà procedir o no a la matrícula parcial. El preu serà en funció de les matèries matriculades.

37. Tenen borsa de treball per l'alumnat que ha finalitzat els estudis? O hi ha alguns alumnes que es queden a treballar on han fet les pràctiques?

Els alumnes tenen borsa de treball (en totes les especialitats?)i el percentatge d’inserció laboral dels nostres alumnes en la fase de pràctiques és molt elevat.

38. Si encara no sé si he aprovat batxillerat, puc inscriure’m igual?

Per suposat! Ho has de fer. Aquesta preinscripció és condicional als teus resultats a les notes finals de Batxillerat.
Si no estàs segur d’aprovar el batxillerat i si tens 19 anys també pots fer la inscripció a les proves d’accés.
A la matrícula s’ha de certificar amb el títol o resguard de pagament del títol, el requisit de titulació demanat.

39. Quines diferències existeixen entre “Modelisme i Maquetisme” i “Modelisme Industrial”?

Modelisme i maquetisme: Aquests estudis capaciten per interpretar esquemes i croquis, elaborar models i maquetes i determinar les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i reproduir-los en sèrie.
Modelisme industrial: Aquests estudis capaciten per elaborar models com a proposta referencial de disseny d’un projecte o una idea, determinar les propietats formals dels objectes i verificar-ne la viabilitat.

40. He cursat el primer any d’un Grau Mitjà, i ara vull canviar de grau. A l’hora de la inscripció quina nota es té en compte, la de la ESO o la d’aquest primer curs?

Inscripció a les proves a les proves no s’ha de fer per què entenem ja estan superades.
Però sí s’ha de fer preinscripció als nous estudis. La baremació la determina el Departament d’Educació seguint aquests criteris:
Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés. El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

41. Per cursar la matrícula de 1er de CFGS d'Il·lustració, primer he de fer la preinscripció. Quan he de cursar la matrícula...?

Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 10 al 17 de juny
Matrícula: 1 a 7 de setembre
* El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

La matrícula es formalitzarà només en el cas de plaça assignada a la preinscripció o accés a les vacants posteriors.

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

42. Si tinc un CFGS en fabricació mecànica de motlles he de fer la prova d’accés igualment si vull entrar a un grau superior de “Modelisme i Maquetisme”?

Hi ha unes Equivalències a efectes d'accés als cicles entre famílies d'arts plàstiques i disseny, i formació professional (exclusivament a efectes de no realitzar la prova específica). Es poden consultar amb detall a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/equivalencies/equivalencies-families-apd-fp/

 

PROVES D’ACCÉS

43. On i quan es fan les Proves D’Accés?

Proves d’Accés per a CFG Mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Proves d’Accés per a CFG Superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Informació del procés:
http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/0/Accés-i-matrícula

44. En que consisteixen les proves d’accés? En que consisteix i quins apartats tenen les proves específiques?

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat en relació als cicles superiors; o la ESO en el cas dels cicles mitjans.  La part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.
Més informació a:

http://www.llotja.cat/llotja/p/1/2191/2195/Proves-d'accés-2020-cicles-formatius-de-grau-mitjà-i-superior-d'arts-plàstiques-i-disseny

45. Estic fent un curs preparatori per la prova d'accés, i d'optatives vaig triar biologia i ciències de la terra, perquè encara no tenia clar si fer assessoria d'imatge o interiorisme, em serveixen per poder aquest any apuntar-me a cicle de disseny d'interiors?

Queden exemptes de la part comuna les persones que han superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.
La part específica de les proves està enfocada en matèries de modalitat d’arts.

46. Si tinc la ESO quines proves hauria de fer per accedir a un CFG Mitjà?

Hauries de presentar-te a la part Específica de les Proves d’Accés de Grau Mitjà.

47. Per la part específica de la prova d’accés, hi ha qualque tipus de suport en cas de dislèxia?

Sí, s’estableix una atenció més individualitzada i més temps pel desenvolupament de la prova.
Perquè això succeeixi, la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport" i és imprescindible presentar tota la documentació mèdica en el procés d’inscripció a les proves a l’adreça: 
gestioproves.educacio@gencat.cat.

48. Els resultats de les proves d’accés serveixen per un altre centre?

Sí, la prova es pot fer en un centre diferent del que vulguis posar com a primera opció a la preinscripció.

49. Si he escollit la matèria matemàtiques per fer la prova comuna per error i volia fer història com ho puc rectificar? 

Les modificacions les hauràs d’al·legar al període de reclamacions de les llistes provisionals d’admesos i exclosos, via email al centre.

50. La part específica de la prova d'accés serà presencial? ¿Com m'informaran del lloc i procediment?

Serà presencial. Tota aquesta informació s’anirà actualitzant al web del Departament d’Educació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces

51. Impartiu cursos de preparació per les proves d’accés a Grau Superior?

No

52. Tinc el Batxillerat artístic, puc fer la prova d’accés malgrat per pujar la mitjana?

Legalment no està permès.

53. Si faig la part específica de les proves d’accés, s’ha de pagar algun import?

No, és gratuïta. Només s’ha de pagar la inscripció a la part comuna.

54. A les proves d’accés, hem d’aclarir les necessitats específiques en la sol·licitud d'inscripció d’un alumne amb Asperger?

Imprescindible i importantíssim fer-ho dintre del termini. Heu de presentar tota aquesta documentació a l’adreça:  gestioproves.educacio@gencat.cat. D’aquesta manera, el Departament estudiarà el cas particular i atorgarà les mesures necessàries per l’alumne el dia de la prova.

55. Vaig examinar-me fa dos anys la prova d’accés al CFG Superior. Amb aquesta prova podria accedir al Grau Superior de PIDOD, o tindria de tornar a fer la prova específica altra vegada?

Aquesta prova encara hi tindria validesa. No caldria que tornessis a examinar-te.


+ Info.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/artistics/preguntes-frequents/apd/

https://www.youtube.com/watch?v=yYDQwrXKSAs


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2020-2021)


Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 
Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:
 
Instruccions per l'alumnat
- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  
 
- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56  
 
El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflectiran els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.
 
- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

- Documentació a presentar per l'alumne
*Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.
* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.
- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

- Format i lloc de presentació de la documentació
La documentació podrà presentar-se en suport digital quan es tracti de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques o en suport paper, i en aquest cas hauran de ser documents originals o còpies amb compulsa original que seran digitalitzats en el centre educatiu per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".
El sol·licitant presentarà la documentació requerida a l'EASD - Llotja (horari de secretaria - seu Sant Gervasi) un cop feta la sol.licitud online. 
 
- Termini: 30 d'octubre del 2020

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament