Horari de finestreta :

SANT GERVASI (c. Ciutat de Balaguer, 17)

Gestions relacionades amb:

-ESDAP-Campus Llotja /
-Estudis d’Arts i oficis (Pla del 63) /

de dilluns a divendres: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h (de l'1 d'octubre al 31 de maig)

-------

SANT ANDREU (c. Pare Manyanet, 38)

Gestions relacionades amb:

-Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) /
-Cicles formatius de grau superior (CFGS) /
-Batxillerat actual i Batxillerat antic

De dilluns a divendres: 11h a 13h

Dimarts: 16h a 18h (de l'1 d'octubre al 31 de maig)

-------

Horari telefònic:

SANT GERVASI (c. Ciutat de Balaguer) - Tel: 93 4181720

de dilluns a divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

SANT ANDREU (c. Pare Manyanet) - Tel: 93 4086789

de dilluns a divendres: 9h a 14h  / 15h a 20h

-------

Horari d'atenció del Secretari a l’alumnat, el professorat i les famílies:

amb cita prèvia via email: ea-llotja@xtec.cat

-------

Seu - SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Carrer Ciutat de Balaguer, 17


08022 Barcelona


Tel: 93 4181720

Seu - SANT ANDREU


Carrer Pare Manyanet , 38


08027 Barcelona


Tel: 93 4086789

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

-Accés directe amb titulació

Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny.

-Accés amb prova específica

Per a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

-Accés sense titulació

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

 

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior:

-Accés directe amb titulació

Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
Els titulats com a técnics o tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny (CFGM o CFGS d’arts plàstiques I disseny).
Els titulats com a tècnics superiors en formació profesional d’una familia equivalent.
Llicenciatura en Belles Arts o Arquitectura superior.

-Accés amb prova específica

Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
Tècnics en formació professional, tant en una familia equivalent com en una familia no equivalent.
Tècnics superiors en formació profesional en una familia no equivalent.

-Accés sense titulació, amb prova d’accés comuna

Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

Proves d’accés als Cicles de grau mitjà:

-Convocatòria ordinària:

Data d’inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 5 de maig (part comuna) / 6 de maig (part específica)

-Convocatòria extraordinària:

Data d’inscripció: del 24 al 28 de maig

Data de realització: 25 de juny (només part específica)

-Convocatòria de setembre:

Data d’inscripció: de l’1 al 7 de setembre

Data de realització:

1 d'octubre a les 9:30h_Part específica

Els aspirants han de ser a l'escola a les 9:00 h

Els aspirants amb necessitats específiques haurien d'estar mitja hora abans (8:30h)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació

Enllaç per a fer la inscripció a les Proves de Grau Mitjà

 

Proves d’accés als Cicles de grau superior

-Convocatòria ordinària:

Inscripció: del 15 al 25 de març

Data de realització: 12 de maig (part comuna) / 13 de maig (part específica)

-Convocatòria extraordinària:

Inscripció: del 24 al 28 de maig

Data de realització: 28 de juny (només part específica)

-Convocatòria de setembre:

Data d’inscripció: de l’1 al 7 de setembre

Data de realització: 

1 d'octubre a les 9:30h_Part específica

Els aspirants han de ser a l'escola a les 9:00h

Els aspirants amb necessitats específiques haurien d'estar mitja hora abans (8:30h)

Lloc de realització: Seu de Sant Andreu

IMPORTANT: Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació

Enllaç per a fer la inscripció a les Proves de Grau Superior

 

Proves d’accés. Material necessari

Llistat de material mínim que cal dur a la prova:

  • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
  • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
  • Un full DIN A3 de cartolina
  • Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
  • Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
  • Per tallar, tisores, bisturí o cúter
  • Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca

Batxillerat

Enllaç a la preinscripció de BATXILLERAT ARTÍSTIC

Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021. (per a consultar l'oferta formativa, feu clic aquí , introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l'escola en el mapa)

- Període de presentació de sol·licituds (només telemàtica): de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.

- Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021.

Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.

Publicació de la llista d'alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició: 9 de juliol de 2021.

Publicació de la llista d'espera: 9 de juliol de 2021.

 

Gestió de la LLISTA D'ESPERA:

Si hi ha vacants, ens posarem en contacte amb vosaltres seguint l'ordre de la llista.

 

CF Grau Mitjà

Enllaç a la preinscripció de CF DE GRAU MITJÀ 

Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021. (per a consultar l'oferta formativa, feu clic aquí , introduïu el codi de centre 08013329 i cliqueu damunt la icona de l'escola en el mapa)

- Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.

- Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021.

Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.

Publicació de la llista d'alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició: 9 de juliol de 2021.

Publicacio de la llista d'espera: 9 de juliol de 2021.

 

Gestió de la LLISTA D'ESPERA:

Si esteu a la llista d'espera i hi ha vacants, ens posarem en contacte amb vosaltres seguint l'ordre de la llista.

 

CF Grau Superior

Enllaç a la preinscripció de CF DE GRAU SUPERIOR 

- Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2021.

- Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins a l'1 de juny de 2021.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021.

- Termini per presentar reclamacions: de les 13.00 h del 23 al 30 de juny de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.

Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2021.

Publicació de la llista d'alumnes admesos: 16 de juliol de 2021.

Publicació de la llista d'espera: 16 de juliol de 2021.

 

Les dates són diferents en funció de la situació de l’alumnat. Feu clic en els enllaços per a més informació!


Batxillerat
Matrícula de continuïtat (alumnat amb totes les assignatures de primer curs superades al juny) - del 5 al 9 de juliol
Matrícula de nou alumnat (persones que han fet la preinscripció) - del 12 al 16 de juliol
Matrícula de continuïtat (alumnat amb assignatures pendents pel setembre) - del 7 al 10 de setembre. S'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.

 

*Llibres i Material. Primer de Batxillerat curs 2021-2022

*Llibres i Material. Segon de Batxillerat. Curs 2021-2022

 

 

CFGM
Matrícula de continuïtat (alumnat LOGSE –tots- i LOE amb tots els mòduls de primer curs superats al juny) - del 28 de juny al 2 de juliol
Matrícula de nou alumnat (persones que han fet la preinscripció) – del 12 al 16 de juliol
Matrícula de vacants (persones que no han fet la preinscripció) – de l’1 al 5 de setembre - cal que us poseu en contacte amb ea-llotja@xtec.cat, indicant el nom del cicle en què esteu interessats/des
Matrícula de continuïtat (alumnat amb recuperacions al setembre) - el 8 i el 9 de setembreS'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.
Matrícula de continuïtat (Projecte/Obra final - cicles LOGSE/LOE) – el 8 i el 9 de setembre. S'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.
Matrícula parcial (d’una part del curs) – el 10 de setembre.S'haurà de formalitzar presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.S'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.

Mòduls Solts de Forja Artística / Reproduccions artístiques en Fusta (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – el 27 a 30 de setembre

 
 


CFGS
Matrícula de continuïtat (alumnat LOGSE –tots- i LOE amb tots els mòduls de primer curs superats al juny) - del 28 de juny al 2 de juliol
Matrícula de nou alumnat (persones que han fet la preinscripció) - del 19 al 23 de juliol
Matrícula de vacants (persones que no han fet la preinscripció) – de l’1 al 5 de setembre
Matrícula de continuïtat (alumnat amb recuperacions al setembre) - del 13 al 15 de setembreS'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.
Matrícula de continuïtat (Projecte/Obra final - cicles LOGSE/LOE) - del 13 al 15 de setembreS'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.
Matrícula parcial (d’una part del curs) – el 16 i el 17 de setembreS'ha d'imprimir la documentació i portar-la presencialment a la Secretaria de Sant Andreu.

Mòduls Solts de Gravat / Enquadernació / Joieria / Estampació / Tècniques Escultòriques / Modelisme Industrial / Ceràmica / Puntes artístiques / Brodats i rebosters (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – el 27 a 30 de setembre

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2020-2021)


Aquest curs ha canviat el procés i només es podrà sol.licitar mitjançat la seu electrònica del "Ministerio de Educación". 
Per fer-ho correctament cal llegir atentament la informació indicada a continuació:
 
Instruccions per l'alumnat
- El sol·licitant haurà d'estar donat d'alta en la SEU electrònica del "Ministerio de Educación". En el cas de ser la primera vegada que accedeix, podrà donar-se d'alta a través del següent enllaç general de la SEDE: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp  
 
- La sol·licitud de convalidació de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny sol es podrà emplenar i presentar a través de SEU electrònica. Per a accedir al tràmit, anar a Accés al servei online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=56  
 
El sol·licitant només podrà presentar una instància de sol·licitud de convalidacions per curs acadèmic. En aquesta sol·licitud es reflectiran els mòduls d'ensenyaments mínims del cicle que es cursa per als que se sol·licita convalidació amb independència del curs en el qual estigui matriculat. L'alumnat haurà d'anar a classe fins que no obtingui la confirmació de convalidació.
 
- Una vegada emplenada la instància de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar-la presencialment en format imprès, juntament amb la documentació requerida, en el seu centre educatiu (EASD - Llotja. Codi de centre: 08013329) per a la seva remissió al "Ministerio de Educación". La remissió per part del centre educatiu comportarà el registre de la instància en el "Ministerio" a l'efecte d'inici del procediment i còmput de terminis per a resoldre.

- Documentació a presentar per l'alumne
*Certificació acadèmica personal dels estudis cursats en el Sistema Educatiu Espanyol amb validesa acadèmica oficial en els quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.
* En el cas d'estudis universitaris, és recomanable aportar els programes oficials de les assignatures en les quals es fonamenta la sol·licitud de convalidació. En tot cas, el "Ministerio de educación" podrà requerir aquells programes que estimi necessaris per a la resolució.
- De conformitat amb la normativa vigent, la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà.

- Format i lloc de presentació de la documentació
La documentació podrà presentar-se en suport digital quan es tracti de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques o en suport paper, i en aquest cas hauran de ser documents originals o còpies amb compulsa original que seran digitalitzats en el centre educatiu per a la seva remissió al "Ministerio de Educación".
El sol·licitant presentarà la documentació requerida a l'EASD - Llotja (horari de secretaria - seu Sant Gervasi) un cop feta la sol.licitud online. 
 
- Termini: 30 d'octubre del 2020

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament