Matr铆cula curs (2018-2019)

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/71/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6588/1345386.pdf

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DEL CENTRE  (2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


 
A setembre els alumnes que manquin matricular-se han de fer-ho abans del 14 de setembre seguint les instruccions d'aquest punt.

En el cas de no haver-ho fet en aquestes dates, serà exepcionalment la 3ª setmana de setembre. Posteriorment, no podem garantitzar la matricula.
 
 
 
Un cop consultat el Calendari de Matriculació, omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades en la 1a pàgina del mateix.
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/


Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)
 
 

MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)
Setembre: el nou alumnat que es matriculi tant de cicles mitjans com superiors al setembre han de seguir les indicacions descrites en aquest punt en els apartats corresponents.

Important: només poden omplir i presentar la documentació a secretaria del centre l'alumnat amb plaça assignada.
 
- CICLES SUPERIORS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/       
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre. Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 


MATRICULA ONLINE - CICLES SUPERIORS - ALUMNES NOU ACCÉS

 


MATRÍCULA CURS (2018-2019) ALUMNES DE NOU ACCÉS  (amb plaça assignada)


- CICLES MITJANS
 
INSTRUCCIONS:
1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix. 
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés. 
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria). 
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
4. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent. 


MATRICULA ONLINE - CICLES MITJANS - ALUMNES NOU ACCÉS