Matr铆cula curs (2019-2020)

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) - ALUMNAT DEL CENTRE

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS: Un cop consultat el Calendari de Matriculació, omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades a la 1a pàgina del mateix.
El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/  

Calendari de Matriculació

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Convocatòria ordinària amb plaça assignada)1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC

2 - CICLES MITJANS

3 - CICLES SUPERIORS

INSTRUCCIONS:

1. - Omplir la matrícula de manera online.
2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix.
El programa per imprimir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/
3. - Presentar la documentació a secretaria del centre en l'horari indicat, seguint aquest calendari i la inicial del primer cognom (és important seguir-ho per evitar cues):

Cicles Superiors:

  • 18 de juliol: de la A a la F                   
  • 19 de juliol: de la G a la L                  
  • 22 de juliol: de la M a la R                 
  • 23 de juliol: de la S a la Z     

5. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés.
També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria).
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.
6. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent.


1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - MATRICULA ONLINE  - ALUMNES NOU ACCÉS

2 - CICLES MITJANS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS

3 - CICLES SUPERIORS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS  

 

MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Convocatòria extraordinària)


Els aspirants que compleixen els requisits acadèmics (amb aportació de la documentació justificativa) poden fer una sol.licitud presencialment al centre, indicant per ordre de preferència els cicles que els interessin. En cas de vacant l'escola contactarà amb l'aspirant per formalitzar la matrícula.

 


AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 19'