Matr铆cula curs (2020-2021)

Calendari per nou alumnat - (prové de preinscripció)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (8 al 14 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (1 al 7 de setembre)

3 - CICLES SUPERIORS (1 al 7 de setembre)

 

Calendari per alumnat del centre (de continuïtat i sense recuperacions a setembre)

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC (22 de juny al 3 de juliol)

2 - CICLES MITJANS (22 de juny al 3 de juliol)

3 - CICLES SUPERIORS (22 de juny al 3 de juliol)

*Cicles - Seu Sant Gervasi: a partir del 30 de juny

*El Departament d’Educació comunica que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Normativa

Instruccions del 22 de juliol per als centres educatius sobre els canvis en la gestió dels preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, motivats per la situació de pandèmia, de forma excepcional per al curs 2020-2021

Instruccions de 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DE NOU ACCÉS


INSTRUCCIONS

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i omplir els 2 enllaços: 1. Matrícula online / 2. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online: el pagament es online - autoservei com indica la pàgina corresponent del formulari de matrícula (s'han de seguir les instruccions).

Només en casos excepcionals es podrà fer ús de la página per fer-ho presencialment al centre amb cita prèvia. Només s'ha de triar un mode de pagament.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta).

Les cites prèvies comencen el dia 3 de setembre i s'activaran el dia abans per reservar. L'activació serà progressiva per donar servei a incidències excepcionals que es puguin produir.

La cita prèvia es demana a través d'aquest enllaç  (pendent d'activar)

Atenció: instruccions a seguir

- El resguard de pagament - s'ha d'incloure obligatòriament a la documentació a adjuntar. En cas de no fer-ho, la matrícula no tindrà validesa.

*Qualsevol matrícula que no correspongui a places assignades per preinscripció serà automàticament anul·lada.

 

1 - Cicles MITJANS - Alumnat nou al centre amb assignació de plaça per preinscripció

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (pendent d'activació)

 

2 - Cicles SUPERIORS - Alumnat nou al centre amb assignació de plaça per preinscripció

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (pendent d'activació)

 

3 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - Alumnat nou al centre amb assignació de plaça per preinscripció

Matrícula online / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)

Material i bibliografia - 1r de Batxillerat - curs 2020-21

 


MATRÍCULA CURS (2020-2021) - ALUMNAT DEL CENTRE i sense recuperacions a setembre

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS

- Abans de fer la matrícula, l'alumnat ha de saber obligatòriament les notes finals i sota la seva responsabilitat, que està en disponibilitat de poder fer-la al juny, segons instruccions. En el cas que es detecti que no és així, serà anul·lada per secretaria.

- Tot el procés de matrícula és online. S'han de seguir les indicacions i ordre dels 3 enllaços: 1. omplir Matrícula online / 2. Pagament i 3. Formulari per adjuntar documentació.

- Formulari per adjuntar documentació: per poder omplir-ho s'ha de tenir un compte-email gmail obert. En cas de no tenir gmail, fer-se un a: https://mail.google.com/

- El pagament és online (a l'enllaç - Pagament - es donen les instruccions). Només s'ha de triar un mode de pagament. El mode autoservei, invalida el full del PDF de matrícula - Pagament presencial.

Només en els casos que el pagament no sigui igual al marcat per curs sencer en Cicles Superiors, s'haurà de consultar a secretaria - via email, i fer el pagament presencialment al centre, amb cita prèvia (apartat del formulari de matrícula: pagament presencial al centre) utilitzant el full de pagament presencial inclós al PDF de matrícula.

- El programa per utilitzar format PDF és Adobe Acrobat Reader. En el cas de no tenir-ho instal·lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ (versió gratuïta). 

Les cites prèvies són distribuïdes per dies i estudis per evitar col·lapses innecessaris i s'activaran progressivament per donar servei a incidències excepcionals que es puguin produir:

25 de juny (batxillerat) / 26 de juny (cicles mitjans) / 29 de juny (cicles superiors: gràfic) / 30 de juny (cicles superiors: gràfic) / 1 de juliol (altres cicles de Sant Andreu) / 2 de juliol (cicles de Sant Gervasi) / 3 de juliol (tots els cicles)

La cita prèvia del dia 1, 2 i 3 de juliol (1 de juliol - Altres cicles Sant Andreu / 2 de juliol - Cicles Sant Gervasi / 3 de juliol - tots els estudis) es demana a través d'aquest enllaç

Atenció: instruccions a seguir

- El full de pagament juntament amb el resguard de pagament - s'ha d'incloure obligatòriament a la documentació a adjuntar. En cas de no fer-ho, la matrícula no tindrà validesa.

*En cas de recuperacions l'alumnat haurà de fer la matrícula al setembre posteriorment a les recuperacions i avaluacions (dates pendents).

1 - Batxillerat artístic - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)

2 - Cicles Mitjans - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)

3 - Cicles Superiors - Alumnat de continuïtat sense recuperacions a setembre

Matrícula online / Pagament / Formulari per adjuntar documentació (Fora de termini)