ANIAV 2019 - Imagen [N] Visible - Montse Noguera

El passat mes de juliol, la professora Montse Noguera va presentar una comunicació al IV Congrés Internacional d’Investigació en Arts Visuals: ANIAV 2019 - Imagen [N] Visible, que es dugué a terme a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València.

La proposta presentada amb el títol “Imaginando procesos para el aprendizaje en vectorial” girava al voltant de metodologies d’aprenentatge i d’experimentació formal en l’entorn vectorial, a la recerca d’una dimensió més enllà de l’imaginari col·lectiu predominant vers aquesta tecnologia. Observar el pes de la nostra tradició gràfica, els vincles cognitius del vector amb altres tècniques, com ara el gravat per exemple, i entendre algunes eines vectorials com una continuïtat del gest humà de traçar, és cabdal i formador per acostar-nos a un model de sensibilització en l´ús d’aquesta tecnologia.

La vinculació de l’espai vectorial amb la filosofia del joc de Johan Huizinga vers Homo ludens fou també uns dels eixos de la comunicació, entenent la importància i el fet sublim del caràcter lúdic a la cultura humana per aplicar-ho a les metodologies d'aprenentatge i especialment a l'exploració formal.

La ponència va acabar mostrant dos exemples de l'ús vectorial en un context més ampli d'investigació artística, a través de dues obres realitzades en el marc del Màster de producció i investigació artística de la Universitat de Belles Arts de Barcelona, oferint amb això un missatge final i un exemple en la intencionalitat de la proposta.

S’adjunta l’enllaç a l’article que donà suport a la comunicació pel IV Congrés Internacional d’Investigació en Arts Visuals: ANIAV 2019 - Imagen [N] Visible:

http://www.montsenoguera.com/articles/article_mnoguera_aniav_2019.pdf