PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

L'accés a l'escola es farà amb mascareta i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.

Pla d’Actuació 2020-21. setembre 2020 (pdf)