Reliure Artistique (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

Ce cycle vise à former des professionnels qualifiés capables d’apprendre les techniques et les technologies de pointe et ainsi de répondre à la demande actuelle des arts graphiques des influences artistiques de l'esthétique avant-gardiste.

On étudie toutes les techniques traditionnelles de la reliure, ainsi que des techniques alternatives en matériaux et  concepts, en mettant l'accent sur l'innovation technique et le processus créatif.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb gravat i tècniques d'estampació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui enquadernació o sigui gravat.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Enquadernació Artística (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul  1r Curs  2n Curs  Total hores
 Història del llibre  90 h    90 hores
 Expressió gràfica: enquadernació  120 h  90 h  210 hores
 Materials i tècniques: enquadernació  75 h  135 h  210 hores
 Projectes d'enquadernació  60 h  150 h  210 hores
 Taller de reproduccions i impressions industrials  105 h    105 hores
 Taller d'enquadernació  525 h  210 h  735 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5352

Activité de reliure artistique , réalisé comme artiste indépendant ou associé à des entreprises:

  • Reliure artistique de création

  • Bibliophile

  • Conservation et restauration du patrimoine artistique

  • Édition et promotion graphique

  • Formation et conseils relatifs à la reliure

  • Arts Plastiques

Avec le titre de cycle de niveau supérieur on peut avoir accès aux études universitaires:
- Architecture technique
- Diplôme d’instituteur
- Etudes supérieures en arts plastiques et design avec une qualification équivalente au diplôme (Mode, Produit,  intérieurs, graphique)
- Licence en Beaux Arts
- Licence en histoire
- Licence en Histoire de l'Art
- Ingénierie technique en Design Industriel
- Conservation et restauration des biens culturels (spécialités: Document graphique, Sculpture, Archéologie, Peinture)