Ens. Sup茅rieurs Design

El Títol Superior de Disseny és un títol oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el grau universitari.

El títol permet l'accés al màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials i als estudis de doctorat.