Modelisme Industrial

Clay Modeling al Rapid Prototyping
A l'exposició de Clay Modeling al Rapid Prototyping es mostren els treballs realitzats pels alumnes de modelisme industrial de Llotja emprant aquestes tècniques per a desenvolupar propostes acadèmiques i de projecte de fi de carrera. La seva finalitat és aprendre el domini d'aquests processos industrials per a relitzar prototipus relatius a la seva pràctica professional.