Les 茅tudes

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul   1 r Curs   2n Curs   Total hores 
 Història del gravat  90 h    90 hores
 Tècniques d'expressió: gravat  120 h  90 h  210 hores
 Tècniques gràfiques industrials  105 h    105 hores
 Fotografia    105 h  105 hores
 Materials i tècniques  75 h  75 h  150 hores
 Arquitectura i disseny del llibre    60 h  60 hores
 Projectes de gravat  60 h  45 h  105 hores
 Taller de litografia  225 h    225 hores
 Taller de serigrafia    195 h  195 hores
 Taller de gravat  300 h  165 h  465 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5351