Montserrat Dominguez

L'alumna Montserrat Dominguez de l'Espacialitat de Fosa va rebre un accesit amb l'obra Imagine a la fundició Ductil Benito.