Eduard Graell Santacana

Mercat d'idees Disseny (participació de l'Escola Llotja)

Eduard Graell Santacana en condició de participant amb BICIMÀTIC.