Estudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - AparadorismeEstudis - Aparadorisme

Aparadorisme

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Aparadorisme

Coordinador/a: Erika Redondo Becker
interiors@llotja.cat

La finalitat dels estudis és formar professionals capaços de dissenyar i realitzar aparadors, establint una síntesi d’aspectes artístics, econòmics i comunicatius per tal de donar resposta singularitzada i idònia a cada demanda, amb voluntat de captar i retenir l’atenció.

Aquest cicle s'imparteix amb un 1r curs comú de PIDOD i un 2n curs d'especialització en Aparadorisme. Possibilitat d'obtenir la doble titulació en PIDOD i Aparadorisme en tres cursos acadèmics.

Mòduls impartits

Primer Curs

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Expressió volumètrica
Mitjans informàtics i audiovisuals
Projectes
Tecnologia i sistemes constructius

Segon Curs

Història de l'aparadorisme
Projectes d'aparadorisme
Comunicació visual i plàstica
Tecnologia i sistemes constructius
Formació i orientació laboral
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
Projecte final

Consulta les programacions del curs 22_23 per a cada mòdul

Horari i seu - Hores lectives

1950 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Gervasi

Sortides professionals

Adreçat a aquell alumne que vol treballar en l’activitat de l’aparadorisme, com a professional autònom o associat, en una empresa o en un equip vinculat al món de l'aparadorisme i dels espais comercials o d'exhibició de productes.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat

Intercanvis internacionals

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
Grau en Ensenyaments Artístics en Ceràmica
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Belles Arts
Graus universitaris de la branca d'Arts i Humanitats
Graus universitaris de la branca d'Enginyeria i Arquitectura

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament

Instagram @llotja_interiors.aparadorisme