Estudis - Pintura Mural

Contacte

Departament de Pràctiques en Empreses

Xavier Fernández Castaño (Sant Andreu)
Florenci Jové (Sant Gervasi)
t8013329@xtec.cat

Pràctiques a empreses internacionals

Toni Barrera Reyes (Sant Andreu)
internacional@llotja.cat

Pràctiques Professionals Estudis Superiors

Florenci Jové (Sant Gervasi)
t8013329@xtec.cat

Formularis per omplir (destinat a empreses que ofereixen ofertes de pràctiques)