Il·lustració

La formació és una de les eines més importants en l'actual context per millorar l'ocupabilitat de les persones, facilitar un canvi professional i preparar-te per accedir a ocupacions amb futur en el món laboral.

A l'Escola d'Art i Disseny Llotja estem preparant cursos gratuïts de il·lustració de 750 hores, entre gener i juny de 2023.

Si estàs interessat/da, a continuació pots formalitzar la teva preinscripció al següent enllaç:

PREINSCRIPCIÓ

Per fer el curs és necessari complir, almenys, un dels següents requisits:

Estar en possessió del títol de Batxillerat.
Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
Estar en possessió d'un Certificat de Professional de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
Disposar d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'FP.
Disposar d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Diseny.
Disposar d'una titulació universitària oficial.
Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys.
Tenir les competències clau necessàries per poder cursar amb aprofitament la formació.

la pre-inscripció als CPs es farà mitjançant la pàgina web de Barcelona activa.

Quan tinguem les dades concretes sobre el curs us enviarem un correu amb tota la informació i l'enllaç per matricular-vos

Curs gratuït subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya.