Estudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - Maquetisme

Maquetisme

Cicle Formatiu de Grau Superior de Modelisme i Maquetisme

Coordinador/a: Víctor Juan
modelisme@llotja.cat

Capacita per a construir diferents tipus de maquetes i models, especialment d’arquitectura, a partir de la interpretació de plànols i del coneixement de materials, eines, màquines i tècniques de construcció tradicional i de fabricació digital (tall làser, fresat CNC i impressió 3D). La maqueta pot ser una eina del procés de desenvolupament d’un projecte. pot anar dirigida a la participació en concursos i exposicions o ser un instrument per a la promoció d’habitatges.

Aquest cicle s'imparteix amb mòduls comuns amb el CFAS de Modelisme industrial, de forma que en tres anys es puguin obtenir les dues titulacions.

Mòduls impartits

Història del disseny industrial
Teoria i ciència del disseny
Ergonomia i antropometria
Dibuix del natural
Dibuix tècnic
Disseny assistit per ordinador
Tècniques de comunicació
Materials i tecnologia
Taller de modelisme i maquetisme
Formació i orientació laboral
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
Projecte final

Horari i seu - Hores lectives

1900 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Gervasi

Sortides professionals

Es pot treballar de forma autònoma per a arquitectes, dissenyadors, immobiliàries, museus… o bé en tallers de maquetes, integrats en despatxos d’arquitectura o empreses de maquetisme naval, ferroviari o d’aviació.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat

Intercanvis internacionals

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
Grau en Ensenyaments Artístics en Ceràmica
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Belles Arts
Graus universitaris de la branca d'Arts i Humanitats
Graus universitaris de la branca d'Enginyeria i Arquitectura

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament.

Instagram @maquetesllotja

Estudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - MaquetismeEstudis - Maquetisme