Internacional - Experiencies - Noa Garcia

Què és Erasmus+?

En aquest enllaç disposeu de tota la informació de la Convocatòria de la Mobilitat d’Estudiants Erasmus+ per aquest curs 2021-22.

_____________________

Els intercanvis amb l’estranger són una part fonamental del programa d’una Escola Superior com la Llotja i tenen com a objectiu l’intercanvi d’idees i de formes de fer dels diferents països que configuren Europa. L’EAD Llotja, a través de la seva carta Erasmus obtinguda l’any 2011, ofereix la possibilitat d’estudiar i realitzar pràctiques en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni.

ERASMUS és el programa de la Unió Europea en el camp de l’Educació Superior i és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l’any 2007. Aquest programa permet a l’alumnat cursar estudis a altres centres similars al nostre, dels països de la Unió Europea o altres països associats al programa o realitzar pràctiques en empreses, tallers o estudis
internacionals. Permet l’estada i el reconeixement posterior dels estudis cursats a l’estranger.

L’Erasmus+, una aposta de la Unió Europea per consolidar el marc Europeu d’educació en tots els seus nivells. L’aprenentatge de les llengües, el coneixement de les diverses cultures
educatives i la integració del món empresarial al procés educatiu, són els pilars fonamentals del nou programa.

L’intercanvi, a més de la possibilitat de facilitar l’estudi a l’estranger a través del conveni amb l’altre centre partner, permet rebre una dotació econòmica a través del programa Erasmus+. Aquest programa s’adreça a les Escoles Superiors europees, per mitjà d’acords bilaterals d’intercanvi i permet demanar ajuts econòmics que s’estableixen dins la convocatòria. L’import d’aquests ajuts depèn de “Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)”, adscrit al “Ministerio de Educación”. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’intercanvi.

El programa estableix un límit màxim de sis mesos l’estada de l’estudiant amb ajut per part de l’administració. Aquest ajut té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (per exemple manutenció, viatge, allotjament…).

L’ajut Erasmus+ és mensual, per tant, depèn de la durada en mesos de l’estada al centre europeu d’acollida. Aquests ajuts depenen de la quantitat establerta per l'”Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)” que quantifica els diners i gestiona els ajuts.

Els imports del ajuts depenen del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

Grup 1
Països del Programa amb costos de vida més alts
Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Luxemburgo, Suècia, Liechtenstein, Noruega.
Quantitat mensual de l’ajut: 300 €

Grup 2
Països del Programa amb costos de vida mitjans
Àustria, Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Grècia, Xipre, Països Baixos, Malta, Portugal.
Quantitat mensual de l’ajut: 250 €

Grup 3
Països del Programa amb costos de vida més baixos
Bulgària, Croàcia, República Checa, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Romania,
Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Macedònia, Turquia.
Quantitat mensual de l’ajut: 200 €

A aquestes quanties s’ha d’afegir:

– Un ajut addicional mensual de 100 euros per a l’alumnat amb menys recursos econòmics (el/la alumne/a haurà d’haver estat beneficiari/a d’una beca d’estudis de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el curs immediatament anterior al que es realitzarà la mobilitat).

– Un ajut addicional de 100 euros mensuals per als/les estudiants que realitzin pràctiques laborals.

La/l’ estudiant ha d’estar matriculada/t a l’EAD Llotja en els ensenyaments i el curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi però estarà exempta/exempt del pagament de les taxes acadèmiques al centre estranger de destinació. Només eventualment però, se li podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals. Els intercanvis són bilaterals i per tant, s’estableix el mateix nombre d’alumnes/as de l’EAD Llotja que van a un centre a l’estranger, amb el nombre d’alumnes/as d’aquest centre partner que venen a estudiar a aquí.

Es l’alumnat qui sol·licita aquests intercanvis segons el perfil dels seus estudis.

Per obtenir més informació us podeu adreçar a la Coordinació de Mobilitat Internacional a través del seu correu electrònic: internacional@llotja.cat o presencialment, al despatx de mobilitat internacional, en l’horari d’atenció a l’alumnat.

També es farà una amplia difusió de les convocatòries amb xerrades informatives, s’anunciaran als panells informatius de les dues seus, a la pàgina web i a les xarxes socials.