Jorge Camarillo

El dia 5 de maig, Jorge Camarillo, professor de fotografia i serigrafia del institut cultural d'Aguascalientes/Universitat de les arts de Mèxic, va realitzar una conferència sobra heliografia i la revisió contemporànea dels processos tradicionals de la fotografia.

Ens va explicar com es realitza l'heliogravat, el ferrotip, i d'altres tècniques mitjançant el seu treball personal.

Es va realizar pels alumnes de gravat i tècniques d'estampació.
L'experiència va ser molt interessant.