Nova Sala de lectura de la seu de Sant Andreu

El dijous 12 de maig es va inaugurar la nova Sala de lectura de la seu de Sant Andreu.

L'acte va començar a les 17.15h amb les paraules del director de Llotja, Francesc Navarro Pérez-Dolz.

A les 17.30h: QUÈ FER, COM FER I COM DESFER?

Un parlament amanit amb accions. Guió de ruptura epistemològica: escriptura automàtica desautomatitzada. Indisciplina, caos i dissolució de gèneres. Mètrica i desmètrica. Narració i contranarració. L'antipoesia com a teràpia alliberadora de les repressions líriques....

A càrrec de Marta Darder, Martina Escoda, Carles Hac Mor i Ester Xargay.