Efem猫ride del Dia Contra el treball infantil

Image

Treball de creació d'una imatge per il·lustrar l’efemèride del Dia Contra el treball infantil. Aquesta imatge surt publicada la data assenyalada en el Banner de la pàgina web de l'XTEC, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

Alumnes del Segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària.

Curs: 2013-2014