27s de set poemes visuals

Image

Inauguració de la primera exposició del curs 2015-16

a les 19.30h del dia 21 de setembre.

INVITACIÓ  (pdf)

NOTA DE PRENSA INFORMATIVA LLOTJA Espai NAU U (pdf)

PROJECTE D'EXPOSICIÓ A LA NAU U DE L'ESCOLA  LLOTJA DE SANT ANDREU
(Primer cal llegir el full groc adjunt amb el nom: “27s de set poemes visuals”)

El gran poema s'està fent, ara i sempre, a fora i a l'interior de cadascú. Ací només hi ha un intent de reflexió poètica, col.lectiva i sobretot molt individual. Això sí, feta amb molt de temps, molts documents (Big Data?) i una gran voluntat de diàleg, (l'essència del poema visual segons Julien Blaine).
Ara que Alain-Martin Richard, el gran teòric i pràctic quebequès dels límits de la poesia i del poema acció, potser ho anomenaria Maneuvre.

L'exposició o instal.lació és un constructe que es vol poètic, per tant és molt polisèmic. Com que s'inaugura a l'inici dels cursos superiors (21 de setembre) a l'escola Llotja dins dels actes del seu 240 aniversari, es pot llegir al.legòricament, com uns camins d'aprenentatge que són uns processos paral.lels cap a un resultat de disseny personal com en el procés d'ensenyament a l'escola, que s'acaba amb un projecte final (aquí serien els poemes visuals). També es pot llegir com el difícil encaix de la poesia visual entre l' Art i la Literatura. Però la intenció primera, és fer un homenatge a la democràcia canadenca i al procés cap a la independència del Quèbec, ara (27 de setembre, curiosament data del meu naixement i espero del nostre renaixement nacional).

Sóc llicenciat en Història de l'Art i en Belles Arts i per tant, no he pogut creure mai que el procés artístic es produeixi sense el diàleg amb el món que ens fai ens desfà i al llarg de tota la meva carrera docent, de més de 3 dècades a l'escola Llotja, ho he pogut comprovar a bastament. Per això, aquesta referència particular al moment que vivim al país, que veig paral.lela a la del Quèbec.

Xavier Canals