Efem猫ride del Dia internacional de la no viol猫ncia

Treball de creació d'una imatge per il·lustrar l’efemèride del Dia internacional de la no violència. Aquesta imatge surt publicada la data assenyalada en el Banner de la pàgina web de l'XTEC, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

Alumnes del Segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària.

Curs: 2014-2015