Visita de membres de COLBACAT

Image

El dimarts 7 de març, un grup de col·legiats del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts van fer una visita als tallers de la Seu de Sant Andreu.