ESDAP Barcelona Llotja a la jornada Tacart, a c脿rrec de Montse Noguera

TACART, la primera jornada de tecnologia digital i educació artística, organitzada des del Departament d’ensenyament, tingué lloc a la Universitat de Lleida el passat dissabte 18 de març. L’ESDAP Barcelona Llotja va presentar la ponència de Montse Noguera sota el títol Del vector a la planxa de gravar. En la ponència s’exposà una visió general sobre metodologies vectorials per a l’expressió gràfica i artística, així com una experiència concreta duta a l’aula amb alumnat de tercer curs d’ESDAP en l’assignatura d’Il·lustració i narrativa gràfica, en col·laboració amb el projecte CRIG (Col·lecció Rubiralta i Garriga, fons xilogràfic català) i l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana. En aquesta experiència es connecta l’entorn vectorial amb les possibilitats de confecció de matrius aptes per gravat i estampació.

En la part de metodologies vectorials, s’exposà una visió artística en l’ús de les eines a la recerca d’una sensibilitat que destecnifica el mitjà digital, desmitifica patrons i cànons de treball, resultats i processos existents, fent sorgir del medi digital una capacitat humana d’expressió molt més orgànica.  Aquest apartat ressaltava que l’aportació de l’entorn vectorial en l’experiència duta a l’aula i en el procés creatiu no era només un pas mecànic, sinó precisament el moment d’assaig, anàlisi, experimentació i creació.

A partir dels treballs vectorials, es dugué a terme a l’Ateneu de fabricació de Ciutat meridiana, el fresat de matrius, sostraient material d’un bloc a partir dels arxius digitals. Aquest punt final li donà a l’experiència una dimensió interessant de connexió entre eines pròpies del disseny, les tecnologies de tall laser o fresat i una reinterpretació dels processos xilogràfics des de les noves formes de creació artística.

La jornada TACART tingué també interès per la reflexió sobre l’ús i posada en pràctica de les tecnologies en l’educació artística.