Formació pel professorat d'Ensenyaments Superiors: Nous perfils professionals en el sector del disseny

El dimarts 18 d’abril es va iniciar el curs: Nous perfils professionals en el sector del disseny, amb reconeixement del Departament d’ensenyament i dirigit al professorat d’Ensenyaments Superiors de Disseny de les quatre especialitats.

El curs és a càrrec de l’Estudi Toormix i dos dels seus integrants.

En format conferències i un taller final, el curs exposa els nous rols del disseny, el context actual en què es mouen els dissenyadors i els reptes de futur del sector. Un dels eixos vertebradors és la integració del dissenyador a les empreses i en els equips d’estratègia i redefinició de models de negoci, establint un binomi disseny/negoci que es serveix de les metodologies del disseny. La intervenció de l’usuari en el si dels processos projectuals en estreta col·laboració amb l’empresa i el dissenyador és un altra clau de motor, així com la introducció i gestió dels avenços tecnològics en tot moment. Tot això amenitzat amb nombrosos exemples reals on es posa de manifest la gestió del dissenyador entre tecnologia, usuari, producte, empresa i mostren la rellevància i l’impacte social de la intervenció del disseny.

Les properes sessions enfocaran metodologies en educació del disseny, tendències rellevants en l’àmbit pedagògic i de contingut per als professionals del futur, experiències dutes a terme per algunes escoles de disseny en la recerca de les possibilitats d’un centre educatiu de cara a la preparació de l’estudiant pels reptes que haurà d’assolir com a dissenyador. Quin rol hem d’assolir com a escola davant aquests reptes? Com hem d’afrontar la preparació de l’alumnat pel context empresarial, social i tecnològic en què es mourà el dissenyador en els anys vinents?

El curs vol donar forma a la possible aplicació en l'entorn formatiu de l'escola d'algunes de les tendències claus i de les reflexions més interessants del programa.