Màquina d’impressió 3D com a suport per a les classes en el campus de Sant Andreu

Image

S’ha adquirit una màquina d’impressió 3D com a suport per a les classes  en el  campus de Sant Andreu

Aquest equipament vindrà a millorar la docència en els cicles formatius que s’imparteixen a la seu de Sant Andreu, i està en la línia d’adaptació dels ensenyaments artístics a les noves tecnologies