Joan Francesc Marco i Iolanda P脿mies del PSC ens visiten.

JOAN FRANCESC MARCO, SECRETARI DE CULTURA I SOCIETAT DEL PSC I IOLANDA PÀMIES, DELEGADA SECTORIAL DE CULTURA DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC , ENS VISITEN

El passat dimarts 8 de Maig, vam rebre la visita a la nostra Seu de Sant Gervasi de Joan Francesc Marco, Secretari de Cultura i Societat del PSC i  de Iolanda Pàmies, Delegada Sectorial de Cultura del Consell Nacional del mateix Partit.

Vam mantenir una reunió amb ells presidida pel nostre Director i a la qual hi assistia també Rafael Alcayde, Cap d’Estudis de la Seu i jo mateixa en tant que Relacions Institucionals de Llotja.

La visita a la nostra Escola per part d’aquests membres del Partit dels Socialistes de Catalunya, tenia com a finalitat el canvi d’impressions sobre el que són les Escoles d’art i els ensenyaments que en elles s’imparteixen, per tal d’ impulsar polítiques des d’aquest Partit que recullin la importància dels nostres ensenyaments en el món de la cultura i l’educació. Tenien interès especial per conèixer Llotja, donades les característiques especials de la mateixa i que, per la nostra història bicentenària, ens singularitza.

Els vàrem explicar fil per randa el naixement de la nostra Escola i la seva història, així com la vinculació amb l’Acadèmia i amb la Facultat de Belles Arts que, d’una o altra manera,  varen sorgir de Llotja. De la història de la Institució, se’ls va exposar quins eren els estudis en els seus diferents nivells que impartim en l’actualitat a les nostres dues Seus, la problemàtica de cadascun dels nostres nivells educatius, la complexitat de mantenir dues Seus, els perfils del nostre professorat i dels nostres alumnes, així com la nostra vinculació amb l’Administració entre d’altres qüestions. Ambdós van mostrar-se molt interessats i ens van manifestar el desconeixent que tenien de les nostres realitats, prenent bona nota de tot plegat per tenir-ho en compte pels  seus projectes culturals com a Partit en el futur.

L’estada a l’Escola va finalitzar amb una visita de la Seu i les seves aules i tallers, que també els va interessar de manera especial, així com la personalitat arquitectònica de l’edifici.

El Director, en acomiadar-los, els va convidar a visitar la nostra Seu a Sant Andreu per tal que tinguessin una altra visió, no només arquitectònica, sinó també de les instal·lacions que allà tenim i que fan possible el desenvolupament de la majoria dels nostres Cicles Formatius, bé siguin de Grau Superior o de Grau Mig, amb molta qualitat. Van acceptar la invitació, que es concretarà més endavant i de la qual, en el seu moment, ja en donaré les referències.

Un cop més, l’interès que suscita Llotja no ha passat desapercebut com a Escola històrica d’art de referència a Catalunya . N’estem orgullosos i convençuts els que en formem part . Seguim fent camí en el qual  d’alguna manera “tot està per fer i tot és possible” (Ara Mateix, Miquel Martí i Pol).

 

http://www.socialistes.cat/ca/directori/joan-francesc-marco-conchillo

http://www.socialistes.cat/es/directori/iolanda-pamies-rimbau

 

Maria José Vidal

Catedràtica d’Arts Plàstiques i Disseny