Informació Biblioteca

Horaris de la biblioteca (obertura al públic):

 

Seu Sant Gervasi
Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00 h.
 
Seu Sant Andreu
Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00 h. i 16:00 a 20:00 h.
 

Bibliotecaris@llotja.cat (Consultes bibliotecàries)

Biblioteca@llotja.cat    (Coordinació de Biblioteca)