Acc茅s als cicles formatius d'arts pl脿stiques i disseny

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

-Accés directe amb titulació

Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny.

-Accés amb prova específica

Per a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

-Accés sense titulació

En aquest cas, cal tenir més de 17 anys (o bé complir-los durant l’any natural) i cal fer, a més de la prova específica, una prova comuna.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .

 

Com accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior:

-Accés directe amb titulació

Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
Els titulats com a técnics o tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny (CFGM o CFGS d’arts plàstiques I disseny).
Els titulats com a tècnics superiors en formació profesional d’una familia equivalent.
Llicenciatura en Belles Arts o Arquitectura superior.

-Accés amb prova específica

Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
Tècnics en formació professional, tant en una familia equivalent com en una familia no equivalent.
Tècnics superiors en formació profesional en una familia no equivalent.

-Accés sense titulació, amb prova d’accés comuna

Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.

Trobareu més informació aquí i a la web del Departament d’Educació .