Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística

coordinador/a: Jordi Cervellò
jcervel6@xtec.cat

Aquests estudis capaciten per realitzar projectes en ceràmica artística. Per investigar materials, tècnica, formes, acabats i decoracions per aconseguir resultats personalitzats i creatius.
El proper nou curs al cicle de ceràmica artística es crea el perfil professional dins el marc de la revolució digital. El plantejament és dotar l’alumnat de les possibilitats d’innovació en el procés de creació i fabricació que s’obren a partir de la integració d’aquestes tecnologies en el món de la ceràmica

 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Història de la ceràmica
 • Projectes de ceràmica artística
 • Projecte integrat
 • Projecte experiència professional
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Materials i tecnologia: Ceràmica
 • Taller ceràmic
 • Taller de fabricació digital aplicada a la ceràmica
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers
2000 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu
Realització d’avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques,
Execució de peces de ceràmica artística
Realització de relleus, murals, elements decoratius
Dissenyador d’obra original ceràmica
Esmaltador/a de ceràmica i porcellana
Encarregat/ada de taller de ceràmica artística
Definició les especificacions formals, funcionals, plàstiques, tècniques i materials d’un projecte donat o encàrreg
Planificació i portat a terme de l’elaboració del producte ceràmic seguint les especificacions marcades.
Selecció dels procediments més adients per les característiques tècniques i funcionals de cada peça
Formulació de composicions i preparació pastes, engalbes, esmalts
Elaboració peces amb mitjans manuals, mecànics així com construcció i aplicació de motlles
Elaboració de peces, eines i motlles mitjançant les noves tecnologies i la impressió en 3D.
Coneixement els diferents sistemes decoratius i l’ús les tècniques adequades segons cada projecte.
Elaboració de maquetes, prototips i models.
Controls de qualitat pertinents en cada moment del procés
Cocció del producte ceràmic segons les especificacions tècniques i materials del projecte.
Elaboració pressupostos on es defineixin els materials i procediments a utilitzar i es calculin els costos del treball
Gestió d’un taller de ceràmica artística tenint en compte els factors artístics, tècnics, econòmics, de protecció del medi ambient i de seguretat en el treball.
Creació de complements per a l'arquitectura: relleus i murals, entre d'altres
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat
 • Arquitectura Tècnica
 • Diplomatura de Magisteri
 • Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
 • Llicenciatura en Belles Arts
 • Llicenciatura en Història
 • Llicenciatura en Història de l'Art
 • Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
 • Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament (atenció: els estudis que s’imparteixen a l’escola no coincideixen exactament amb el CFGS de Ceràmica artística, ja que és un perfil professional específic).
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@ceramicallotja