PLA DE MESURES INNOVACIÓ

Image

Concedida la Beca de la Fundació BCN Formació Professional en el marc de la 10a edició del Pla de Mesures d'Innovació pel Projecte dissenyat pel Departament d'Escultura: Art el Vímet aplicat a l'escultura. Tècniques Tradicionals i Noves Tecnologies.
Aquest projecte es desenvoluparà a les instal·lacions de la nostra escola a la Primavera d'aquest curs. Estem molt il·lusionats!

https://www.fundaciobcnfp.cat/innovacio/pla-de-mesures-innovacio-a-lfp/

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.