Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques Escultòriques

coordinador/a: Benxamin Álvarez
balvare2@xtec.cat

La formació que rep l’alumne en aquest cicle li permetrà projectar i realitzar creacions escultòriques, tant en la producció artística com en l'artesanal i/o industrial.

L’alumnat estarà capacitat per analitzar les propostes, la col·laborar en la planificació i execució dels projectes, coordinar grups de treball formats per diferents especialistes, estudiar les especificacions tècniques dels equips al seu càrrec seu i organitzar les mesures per al manteniment de les eines i instal·lacions, l'anàlisi de la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes i l'organització dels recursos necessaris per a l’execució.

Aquest cicle s'imparteix amb mòduls comuns amb els CFAS de Fosa Artística i de Escultura Aplicada a l’Espectacle, de forma que en tres anys es puguin obtenir les dues titulacions o en quatre anys, les tres titulacions.

 • Dibuix Artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Aplicacions informàtiques
 • Formació i orientació laboral
 • Història de la escultura
 • Projectes Escultòrics
 • Materials i tecnologia de la escultura.
 • Taller de pedra
 • Taller de fusta
 • Taller de metall
 • Taller d'acabats policroms
 • Projecte integrat
 • Crèdits de lliure disposició
2000 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu
Comprèn activitats relacionades amb l’escultura, realitzades com a artista autònom o associat a una empresa o taller i vinculades en:
 • Realització d´escultures tant pròpies com per encàrrec.
 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.
 • Realització d'elements escenogràfics de cinema i televisió
 • Realització d'elements escultòrics per parcs temàtics, museus, creació d'ambients, teatre de carrer, cercaviles, activitats festives
 • Equipament de l'espai natural i urbà.
 • Objectes ornamentals religiosos, esportius, commemoratius i altres.
 • Monuments commemoratius i els altres objectes propis de l'escultura aplicada.
 • Prototipus d'elements volumètrics per a l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Conservació i restauració del patrimoni artístic.
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat
Accés a estudis universitaris de Belles Arts i a l’Escola Superior de Restauració.
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.
Trobareu més informació a la pàgina web del Departament
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@esculturallotja
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Reproduccions Artístiques en Fusta

coordinador/a: Benxamín Álvarez
balvare2@xtec.cat

El Cicle de grau mitjà en Reproduccions artístiques en fusta, de la família de les Arts Aplicades a l’escultura, està orientat a formar professionals tècnics en l’àmbit de la elaboració i/o reproducció d’elements decoratius i ornamentals en fusta. S’introdueix a l’alumne en el coneixement del material, de les eines, de les tècniques i processos tradicionals, així com en l’aplicació de les noves tecnologies, els mètodes de creació, elaboració i reproducció de elements tradicionals i actuals en fusta.

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Historia de l’art i de l’escultura
 • Formació i orientació laboral
 • Anglès tècnic
 • Mitjans informàtics
 • Materials i tecnologia de la fusta
 • Taller de reproduccions en fusta
 • Obra Final
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)
1600 hores. 2 cursos.
Matins, Sant Andreu
Comprèn activitats de talla en fusta realitzades com a artista autònom o associat, en grau divers, a empreses relacionades amb l'execució de talles artístiques en fusta i materials alternatius, embelliment d'àmbits arquitectònics, i objectes ornamentals commemoratius.
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Amb la nova Llei orgànica d’Ensenyament, LOM-LOE, l’alumne pot continuar estudiant en un Cicle de grau Mitjà o Superior de la mateixa família o una altra.
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@esculturallotja
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Forja Artística

coordinador/a: Benxamín Álvarez
balvare2@xtec.cat

Dota a l'alumne d'unes capacitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de forja de metalls.
Aquests estudi capaciten a l’alumne/a en els  procediments, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una forja artística; la conservació i restauració de forges per fer servir amb competència els materials tradicionals i innovadors de la forja artística i per la participació en programes de restauració del patrimoni artístic.

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Historia de l’art i de la forja
 • Formació i orientació laboral
 • Anglès tècnic
 • Mitjans informàtics
 • Materials i tecnologia: forja
 • Taller de forja artística
 • Obra Final
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)
1.600 hores
Matins, Sant Andreu
Dedicació com a artista autònom o associat  en empreses relacionades amb l’execució de forges artístiques en metall, la serralleria, la reproducció o recreació d’objectes escultòrics, embelliment d’àmbits arquitectònics, i la conservació i restauració del patrimoni artístic
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Amb la nova Llei orgànica d’Ensenyament, LOM-LOE, l’alumne pot continuar estudiant en un Cicle de grau Mitjà o Superior de la mateixa família o una altra.
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@esculturallotja
Cicle Formatiu de Grau Superior en Fosa Artística

coordinador/a: Benxamin Álvarez
balvare2@xtec.cat

Facilita a l'alumne una formació en les tècniques fosa I galvanoplastia i ho capacita per desenvolupar unes activitats professionals que permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles de ser fetes amb les tècniques de fosa de metalls, especialment els bronzes.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la selecció del procediment, les tècniques i els materials més adients per a la realització d'una fosa artística o bany galvanoplàstic, assolirà l'ús amb competència dels materials tradicionals i innovadors de la fosa artística, el muntatge, desbarbament i la correcció d'imperfeccions i poliment de les obres, i la selecció i condicionament dels motlles que s'han de conservar.

Aquest cicle s'imparteix amb mòduls comuns amb els CFAS de Tècniques Escultòriques i de Escultura Aplicada a l’Espectacle,  de forma que en tres anys es puguin obtenir les dues titulacions o en quatre anys, les tres titulacions.

 • Dibuix Artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Aplicacions informàtiques
 • Formació i orientació laboral
 • Història de la escultura
 • Projectes de fosa artística
 • Materials i tecnologia dels metalls
 • Taller de buidat i emmotllat
 • Taller de fosa artística
 • Taller de tècniques de restauració de metalls de fosa
 • Projecte integrat
 • Credits  de lliure disposició
2000 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu
Comprèn activitats de fosa artística i galvanoplàstia, realitzades com a artista autònom o associat a una empresa o taller i vinculades a:
 • Foneria
 • Banys galvanoplàstics.
 • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.
 • Joieria i bijuteria.
 • Sistemes de microfusió.
 • Equipament de l'espai natural i urbà.
 • Objectes ornamentals religiosos, esportius, commemoratius i altres.
 • Monuments commemoratius i els altres objectes propis de l'escultura aplicada.
 • Prototipus d'elements volumètrics per a l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Conservació i restauració del patrimoni artístic.
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat
Accés a estudis universitaris de Belles Arts i a l’Escola Superior de Restauració.
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament
 
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@esculturallotja
Cicle Formatiu de Grau Superior en Escultura Aplicada a l'Espectacle

coordinador/a: Benxamin Álvarez
balvare2@xtec.cat

Aquests estudis capaciten a l’alumnat a assumir responsabilitats de coordinació, programació i construcció de obres d’ornamentació, ambientació i caracterització mitjançant tècniques escultòriques. Aquest cicle forma professionals amb coneixements en l'escultura efímera, muntatges i estructures escèniques, treballs amb 3D, modelat de pròtesi i tecnologia.
Tots aquests coneixements van destinats a formar professionals que puguin treballar en l'àmbit del teatre, el cinema, l'òpera i les arts del carrer i tanmateix en les noves propostes experimentals artístiques on l'espai és el protagonista.

Aquest cicle s'imparteix amb mòduls comuns amb els CFAS de Tècniques Escultòriques i de Fosa Artística, de forma que en tres anys es puguin obtenir les dues titulacions o en quatre anys, les tres titulacions.

 • Dibuix Artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Aplicacions informàtiques
 • Formació i orientació laboral
 • Història de la escultura
 • Projectes d’escultura aplicada a l’espectacle
 • Materials i tecnologia d’escultura aplicada a l’espectacle
 • Taller de buidat i emmotllat
 • Taller d’estructures i muntatges.
 • Escultura efímera
 • Taller d’acabats policroms
 • Projecte integrat
 • Crèdits de lliure disposició
2000 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu
Capaciten professionalment per a treballar com escultor com autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller en activitats vinculades a l' espectacle: per a ,i a més  per a la així com en i també en:
 • Escenografía de teatre, cine, spots publicitaris
 • Parcs d’atraccions.
 • Muntatges d’escultura efímera,
 • Realització de decoracions especials per a dissenyadors d’interiors i arquitectes.
 • Elements de celebracions populars com són gegants, capgrossos, besties de foc etc.
 • Àmbits més industrials com són la creació de joguines i peces decoratives.
 • Muntatges i estructures escèniques
Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers  o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: t8013329@xtec.cat
Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat
Accés a estudis universitaris de Belles Arts i a l’Escola Superior de Restauració.
Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.
Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Instagram
@esculturallotja