Cordinadora Pedag貌gica: Gl貌ria Cot Reig.

Glòria Cot Reig
Coordinació pedagògica

Graduada en Arts Plàstiques i Oficis Artístics (Llotja)
Doctora en Belles Arts en Belles Arts (UB), àmbit educació i comprensió de les arts visuals.
Màster en Gestió local (UAB-URV)
Màster en Arqueologia Clàssica (URV-ICAC)

Professora de dibuix i color des del 1994 a escoles d’art. Forma part del claustre de Llotja des del 2015. És professora associada a la facultat de Belles Arts (UB).
Ha desenvolupat diferents càrrecs de gestió i compagina la creació plàstica, amb tasques pedagògiques i d’assaig.