Antonio Martin Barrera Reyes: Coordinador dels Cicles Llotja, (Sant Gervasi i Sant Andreu).