Visita a les exposicions permanents i temporals del DHUB

Visita amb el grup de 1r de Gràfica Publicitària dins del mòdul de Projectes a l’exposició “Dissenyes o Treballes?”. Col·lecció de Disseny Gràfic al DHUB. Departament de Gràfic.