L'entorn cal·ligràfic, l'essència de la lletra i el Tapís de la Creació de la Catedral de Girona. Cristina Simon

El passat divendres 26 de març, Cristina Simon, professora de l'escola Llotja, va fer la lectura i defensa pública de la tesi doctoral “L’entorn cal·ligràfic, l’essència de la lletra i el Tapís de la Creació de la Catedral de Girona” per videoconferència i dins del programa de doctorat de la Universitat de Barcelona. Una investigació que integra diferents disciplines com la tipografia, les humanitats i el disseny gràfic. La recerca se centra, entre altres aspectes, en l'estudi i anàlisi de les sèries gràfiques del brodat medieval i la digitalització tipogràfica d'una de les seves grafies principals per a convertir-la en una tipografia plenament operativa i funcional en els temps i mitjans actuals.