Sortides laborals

Comprèn activitats d'autoedició, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Arts gràfiques i copisteria.

  • Comunicació visual i/o gràfica.

  • Catàlegs i comunicacions.

  • Senyalització.

  • Publicitat i la imatge corporativa.

  • Món editorial.

  • Suport gràfic a l'organització firal.

  • Material didàctic i cultural.