Il·lustradors de Llotja 2011 (Il·lustració)

Il·lustradors de Llotja

El 18 de maig a les 19h s'inaugura Il·lustradors de Llotja a la Llibreria Proa Espais.

c/Roselló, 212

Barcelona