Mobilitat alumnes

Pràctiques ERASMUS   (revisió de 04/03/2016)

1.-  Convocatòria  Cicles Formatius Grau Superior 2016-17:

Convocatòria 2016-17 Pràctiques Erasmus Cicles Formatius GS
Convocatòria Pràctiques Erasmus CFGS Annexa

2.- Sol·licitud

3.- Projecte pedagògic

4.- Currículum Europeu – Europass

 

Pràctiques ERASMUS   (revisió de 21/01/2015)

1.- Nova convocatòria 2014-15

Bases de la convocatòria
Obligacions dels alumnes

2.- Sol·licitud

3.- Projecte pedagògic

4.- Currículum Europeu – Europass

 

Pràctiques en empreses internacionals

Joaquim Beltrán
vbeltra4@xtec.cat