Altres q眉estions

Altres qüestions

Allotjament:

L’Escola no facilitarà el lloc d’estada al país d’acollida. L’alumne serà el responsable de buscar el seu propi allotjament. Si l’intercanvi és recíproc, l’Escola podrà facilitar l’intercanvi d’allotjaments entre els alumnes, però l’acord final serà només responsabilitat de l’alumne. També hi ha centres que disposen de facilitats d’allotjament. La varietat és àmplia segons el destí i el país, des de residències al mateix campus, fins a adreces i contactes amb agències i empreses privades de lloguer. S’aconsella consultar-ho a la web del centre.

Targeta sanitària:

L’alumne ha d’estar al dia en l’assistència sanitària del país d’acollida durant tota la seva estada al centre estranger. En el cas de la Unió Europea i països associats, es cobreix amb la Targeta Sanitària Europa, que s’obté fàcilment si tens assistència sanitària pública espanyola, sempre però, sota les condicions del sistema públic sanitari d’aquell país.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es

No està de més estudiar la possibilitat de concertar també una assegurança d’accidents, especialment si realitzes estudis amb perill d’accidents o pràctiques a laboratoris o si tens previst, per exemple, moure’t en bicicleta. En aquest cas, consulta-ho a l’arribada al centre d’acollida, perquè ells saben bé quins són els mínims requerits per cobrir i tindran els millors preus.

Alguns centres estrangers podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants.

Idioma

És molt important tenir coneixements de la llengua del país d’acollida, tant si les classes s’imparteixen en aquest idioma, com si s’imparteixen en anglès. Recordem que un dels objectius de l’Erasmus és l’aprenentatge de la cultura del país i del seu idioma, obrint nous camps professionals.

1. Alguns centres ofereixen cursos d’idiomes gratuïts o a baix preu als estudiants estrangers, per tal de millorar les seves capacitats lingüístiques. Normalment, s’ofereixen just abans de començar els cursos. Sovint, s’ha d’omplir un formulari per tal d’inscriure-s’hi. També ofereixen cursos durant l’estada i que compten com a crèdits, encara que s’ha de tenir en consideració que aquests crèdits són només reconeguts com a crèdits de lliure elecció.

2. També es recomana la inscripció als cursos d’idiomes organitzats per la EOI. (http://www20.gencat.cat/) S’està estudiant la possibilitat de reserva de places per als nostres estudiants.

3. Possibilitat de fer cursos on-line organitzats per la Unió Europea. Estan previstos inicialment per alemany, espanyol, francès, anglès i italià. Les Agències Nacionals realitzaran una distribució de llicències a les institucions d’educació superior participants. S’informarà a mesura que s’ofereixin.

4. Possibilitat de cursos organitzats per la pròpia Escola (encara a concretar)

Document d’acceptació

L’Escola pot emetre un document informant sobre la teva selecció com estudiant Erasmus. Aquest document et servirà per al centre receptor, si vols demanar beques complementàries, l’assegurança mèdica, etc. Aquest document s’ha de demanar a l’Oficina de Mobilitat Internacional (internacional@llotja.cat) i es lliura en aproximadament, una setmana.

Carnets internacionals:

Et pots treure un carnet d’estudiant internacional que et permetrà obtenir descomptes al país on viatgis.

Aquest carnet de la International Student Travel Confederation (ISTC), és per a estudiants a partir de 12 anys i és vàlid per a estudiants que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., F.P., Batxillerat, Universitat…), o que estiguin matriculats en qualsevol curs (d’idiomes, de música…) amb la condició indispensable que la durada del curs mai no podrà ser inferior a sis mesos.

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les agències acreditades a Catalunya i a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat a segons quins països.

Per obtenir-lo cal presentar:

- DNI original
- 1 fotografia en color o fotocòpia en color
- Matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da sempre i quan especifiqui el curs actual.

Preu: 6 €

http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=504455

Per informar-te sobre el país d’acollida:

Unión Europea (Viajes): http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_es.htm

Guia de ciudades: http://internacional.universia.net/guiasciudades.htm

Ministerio de asuntos extranjeros: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx