Projectes Finals d'Il·lustració

El dimecres 19 de setembre i fins el 19 d'octubre restarà oberta la primera exposició del curs 2012-13 a l'espai Sabater Pi del Departament d'Il·lustració amb la presentació de Projectes Finals.

Participen:
Juliana Acevedo
Judit Frigola
Neus Mondaray
Marc Solà