Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal

Conferència Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal

Dilluns 4 de març a les 17 h a l'aula de ceràmica de Llotja seu Sant Andreu
Conferència de Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal, ceramistes

Ornanitza: Montse Altet

Obert a tothom