MID - Mercat d'Idees disseny

Image

MID - Mercat d'Idees disseny
IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESA

Georgina Tomás amb el projecte Oli3 i Lucas Rabuffetti amb el projecte Scooter Trolley
FINALISTES.

Tots dos, dels Ensenyaments Superiors de Disseny de Producte (EEES)

http://www.bcd.es/ca/mid.asp?method=page&node=479

Enhorabona!