Disseny d'interior, habitat i moblament.

- Nom de l’assignatura.

            DISSENY D’INTERIORS D’HÀBITAT I MOBLAMENT

- Professor que l’imparteix.

            Salvador Murillo

- Seu on s’imparteix.

            Ciutat de Balaguer

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

El coneixement dels antecedents històrics i de les tendències d’avantguarda millora les nostres propostes de disseny.

 

Les indicacions dels especialistes, dels industrials o les prescripcions normatives no són un obstacle quan les integrem des de la gènesis del projecte i les assumim en el  seu desenvolupament.

 

... Així, el projecte que desenvoluparem serà l’excusa per l’ anàlisi  d’obres properes, que són referents del disseny actual; visites a fabricants i proveïdors de prestigi, que presenten nous materials; l’estudi del detall que ens obliga a investigar per arribar a solucions que integren criteris i condicionants... però que provoquen sensacions.

 

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

  • Reconèixer i aplicar diferents estratègies de cerca documental per l’obtenció de dades significatives per concebre un projecte.
  • Experimentar; proposar i avaluar idees, conceptes i solucions.
  • Planificar i desenvolupar la proposta més idònia.
  • Presentar, comunicar, defensar i argumentar el projecte amb visió autocrítica.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

El de la presentació del projecte