Los estudios

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Revestiments Murals (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Mur

Nivell: Grau mitjà

Assignatures:

 Mòdul  1r Curs  2n Curs  Total hores
 Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur    105 h  105 hores
 Dibuix artístic  99 h  126 h  225hores
 Dibuix tècnic  67,5 h  67,5 h  135 hores
 Modelatge i buidatge  125 h    125 hores
 Taller d’expressió plàstica  169 h  206 h  375 hores
 Taller de revestiments murals  262 h  263 h  525 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    25 h  25 hores
 Projecte final    25 h  25 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: 5701